________________________________ 
Species   Euselasia lisias

Euselasia lisias

(Cramer, 1777)TL: Surinam


lisias Cramer 1777 T Surinam

lisias Cramer 1777 T Surinam