________________________________ 
Euselasia midas ater Seitz, 1916;  Comments: TL: [Colombia; Bolivia] .

Euselasia midas ater

Seitz, 1916TL: [Colombia; Bolivia]


ater Seitz 1916 T [Colombia;Bolivia]

ater Seitz 1916 T [Colombia;Bolivia]

ater Seitz 1916 T [Colombia;Bolivia]

ater Seitz 1916 T [Colombia;Bolivia]

ater Seitz 1916 T [Colombia;Bolivia]

ater Seitz 1916 T ?[Colombia;Bolivia]

ater Seitz 1916 T ?[Colombia;Bolivia]