________________________________ 
Species   Euselasia oaxacensis

Euselasia oaxacensis

Callaghan, Llorente & Luis, 2013

Stub-tailed Euselasia

["angulata"], SE Mexico to
Brazil

TL: Mexico (Oax)

oaxacensis Callaghan et al. 2013 PT Mexico (Oax)

oaxacensis Callaghan et al. 2013 PT Mexico (Oax)

oaxacensis Callaghan et al. 2013 PT Mexico (Oax)

oaxacensis Callaghan et al. 2013 PT Mexico (Oax)

oaxacensis Callaghan et al. 2013 PT Mexico (Oax)

oaxacensis Callaghan et al. 2013 PT Mexico (Oax)