________________________________ 
Species   Euselasia onorata

Euselasia onorata

(Hewitson, 1869)

Whitewashed Euselasia

Costa Rica to Ecuador

TL: Ecuador

onorata Hewitson 1869 HT Ecuador

onorata Hewitson 1869 HT Ecuador

onorata Hewitson 1869 HT Ecuador

onorata Hewitson 1869 T Ecuador

onorata Hewitson 1869 T Ecuador

onorata Hewitson 1869 TI Ecuador

onorata Hewitson 1869 TI Ecuador