________________________________ 
Species   Euselasia phelina

Euselasia phelina

(H. Druce, 1878)TL: Venezuela


phelina Druce 1878 T Venezuela

phelina Druce 1878 T Venezuela

euphyla Stichel 1927 T Brazil (Pa);Peru

euphyla Stichel 1927 T Brazil (Pa);Peru