________________________________ 
Species   Euselasia pseudomys

Euselasia pseudomys

Callaghan, 1999TL: Brazil (Rd)


pseudomys Callaghan 1999 T Brazil (Rd)

pseudomys Callaghan 1999 T Brazil (Rd)

specimen

specimen