________________________________ 
Species   Euselasia scotinosa

Euselasia scotinosa scotinosa

Stichel, 1930TL: Brazil (Am)


scotinosa Stichel 1930 T Brazil (Am)

scotinosa Stichel 1930 T Brazil (Am)
Euselasia scotinosa matouryensis
Brévignon & Gallard, 1993TL: French Guiana