________________________________ 
Species   Euselasia seitzi

Euselasia seitzi

Lathy, 1926TL: Peru


seitzi Lathy 1926 T Peru

seitzi Lathy 1926 T Peru