________________________________ 
Species   Euselasia toppini

Euselasia toppini

Sharpe, 1915TL: Peru; Bolivia


toppini Sharpe 1915 T Peru;Bolivia

toppini Sharpe 1915 T Peru;Bolivia

catapoecila Seitz 1916 T Colombia;Brazil (Pa)

catapoecila Seitz 1916 T Colombia;Brazil (Pa)

emblema Stichel 1919 T Brazil (Am)

emblema Stichel 1919 T Brazil (Am)