________________________________ 
Species   Euselasia venezolana

Euselasia venezolana venezolana

Seitz, 1913TL: Venezuela


venezolana Seitz 1913 T Venezuela

venezolana Seitz 1913 T Venezuela

parmata Stichel 1919 T Venezuela

parmata Stichel 1919 T Venezuela

Euselasia venezolana hypocala

Le Cerf, 1958TL: Colombia


hypocala Le Cerf 1958 T Colombia

hypocala Le Cerf 1958 T Colombia

Euselasia venezolana psammathe

Seitz, 1916TL: [French Guiana]


psammathe Seitz 1916 T [French Guiana]

psammathe Seitz 1916 T [French Guiana]