________________________________ 
Species   Ganyra josephina

Ganyra josephina josepha

(Salvin & Godman, 1868)

Giant White

S TX (strays N), E & W Mexico to
Panama

TL: Guatemala; Mexico (Oax);
Nicaragua

josepha Salvin & Godman 1868 T Guatemala;Mexico (Oax);Nicaragua

josepha Salvin & Godman 1868 T Guatemala;Mexico (Oax);Nicaragua

josepha Salvin & Godman 1868 T Guatemala;Mexico (Oax);Nicaragua

josepha Salvin & Godman 1868 T Guatemala;Mexico (Oax);Nicaragua

gervasia Fruhstorfer 1907 T Mexico

gervasia Fruhstorfer 1907 T Mexico

protasia Fruhstorfer 1907 T Honduras;Nicaragua

protasia Fruhstorfer 1907 T Honduras;Nicaragua

protasia Fruhstorfer 1907 T Honduras;Nicaragua

protasia Fruhstorfer 1907 T Honduras;Nicaragua

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Ganyra josephina janeta

(Dixey, 1915)TL: [Venezuela]


janeta Dixey 1915 T [Venezuela]

janeta Dixey 1915 T [Venezuela]

janeta Dixey 1915 T ?[Venezuela]

janeta Dixey 1915 T ?[Venezuela]

janeta Dixey 1915 T ?[Venezuela]

janeta Dixey 1915 T ?[Venezuela]

Ganyra josephina josephina

(Godart, 1819)

Giant White

Hispaniola

TL: ?

josephina Godart 1819 T

josephina Godart 1819 T

josephina Godart 1819 T

josephina Godart 1819 T

josephina Godart 1819 T

josephina Godart 1819 T

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Ganyra josephina krugii

(Dewitz, 1877)

Giant White

Puerto Rico & Mona

TL: Puerto Rico

krugii Dewitz 1877 ST Puerto Rico

krugii Dewitz 1877 ST Puerto Rico

krugii Dewitz 1877 ST Puerto Rico

krugii Dewitz 1877 T Puerto Rico

krugii Dewitz 1877 T Puerto Rico

live adult

Ganyra josephina paramaryllis

(W. Comstock, 1943)

Giant White

Jamaica

TL: [Jamaica]

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen