________________________________ 
Helicopis cupido trinitatis Seitz, 1913;  Comments: TL: Trinidad .

Helicopis cupido trinitatis

Seitz, 1913



TL: Trinidad


trinitatis Seitz 1913 T Trinidad

trinitatis Seitz 1913 T Trinidad

pallida Le Moult 1940 T Guyana

pallida Le Moult 1940 T Guyana

trinitensis Le Moult 1940 T Trinidad

trinitensis Le Moult 1940 T Trinidad

venezuelensis Le Moult 1940 T Venezuela

venezuelensis Le Moult 1940 T Venezuela

bilineata Le Moult 1940 T Venezuela

bilineata Le Moult 1940 T Venezuela

semiflavida Le Moult 1940 T Venezuela

semiflavida Le Moult 1940 T Venezuela

mayeuli Le Moult 1940 T Venezuela

mayeuli Le Moult 1940 T Venezuela

murae Le Moult 1940 T Venezuela

murae Le Moult 1940 T Venezuela

nigrofusca Le Moult 1940 T Venezuela

nigrofusca Le Moult 1940 T Venezuela

pseudopallida Le Moult 1940 T Venezuela

pseudopallida Le Moult 1940 T Venezuela