________________________________ 
Species   Helicopis endymiaena

Helicopis endymiaena endymiaena

(Hübner, [1819])TL: Surinam


selene Felder & Felder 1865 T Surinam

selene Felder & Felder 1865 T Surinam

latmicus Seitz 1913 T French Guiana

latmicus Seitz 1913 T French Guiana

pluto Le Moult 1940 T French Guiana

pluto Le Moult 1940 T French Guiana

sublatmicus Le Moult 1940 T French Guiana

sublatmicus Le Moult 1940 T French Guiana

brasiliensis Le Moult 1940 T Brazil (Am)

brasiliensis Le Moult 1940 T Brazil (Am)

saturnus Le Moult 1940 T Brazil (Am)

saturnus Le Moult 1940 T Brazil (Am)

saturnus Le Moult 1940 T ?Brazil (Am)

satanas Le Moult 1940 T Brazil (Am)

satanas Le Moult 1940 T Brazil (Am)

pompeius Le Moult 1940 T Brazil (Am)

pompeius Le Moult 1940 T Brazil (Am)

ininiensis Le Moult 1940 T French Guiana

ininiensis Le Moult 1940 T French Guiana

marini Le Moult 1940 T Peru

marini Le Moult 1940 T Peru

Helicopis endymiaena elegans

Kaye, 1904TL: Trinidad


elegans Kaye 1904 T Trinidad

elegans Kaye 1904 T Trinidad