________________________________ 
Heraclides thoas thoantiades (Burmeister, 1878);  Comments: TL: Argentina .

Heraclides thoas thoantiades

(Burmeister, 1878)

Thoas Swallowtail

TL: Argentina


thoantiades Burmeister 1878 T Argentina

thoantiades Burmeister 1878 T Argentina

ochracea Giacomelli 1927 T Argentina

ochracea Giacomelli 1927 T Argentina