________________________________ 
Species   Iaspis thabena

Iaspis thabena

(Hewitson, 1868)TL: Brazil


thabena Hewitson 1868 T Brazil

thabena Hewitson 1868 T Brazil

diffusus Johnson 1991 T Colombia

diffusus Johnson 1991 T Colombia

flava Austin & Johnson 1996 T Brazil (Rd)

flava Austin & Johnson 1996 T Brazil (Rd)