________________________________ 
Ithomeis eulema imitatrix Godman & Salvin, 1878;  Comments: Costa Rica & Panama TL: Panama; Costa Rica.

Ithomeis eulema imitatrix

Godman & Salvin, 1878

Northern Mimic-metalmark

Costa Rica & Panama

TL: Panama; Costa Rica

imitatrix Godman & Salvin 1878 T Panama;Costa Rica

imitatrix Godman & Salvin 1878 T Panama;Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult