________________________________ 
Species   Ithomiola neildi

Ithomiola neildi

(J. Hall & Willmott, 1998)TL: Ecuador


neildi Hall & Willmott 1998 T Ecuador

neildi Hall & Willmott 1998 T Ecuador