________________________________ 
Species   Kisutam syllis

Kisutam syllis

(Godman & Salvin, 1887)

Sky-blue Groundstreak

S TX (rare stray), E & W Mexico
to S Brazil

TL: Guatemala

syllis Godman & Salvin 1887 T Guatemala

syllis Godman & Salvin 1887 T Guatemala

syllis Godman & Salvin 1887 T Guatemala

syllis Godman & Salvin 1887 T Guatemala

syllis Godman & Salvin 1887 T Guatemala

politus Druce 1907 T Brazil (Pa)

politus Druce 1907 T Brazil (Pa)

subisobeon Strand 1918 T Costa Rica

subisobeon Strand 1918 T Costa Rica

subisobeon Strand 1918 T Costa Rica

subisobeon Strand 1918 T Costa Rica

subisobeon Strand 1918 T Costa Rica

simplica Johnson 1993 T Brazil (Pa)

simplica Johnson 1993 T Brazil (Pa)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult