________________________________ 
Species   Lasaia oileus

Lasaia oileus

Godman, 1903

Oily Lasaia

Belize to Paraguay, French
Guiana, Trinidad

TL: Paraguay

oileus Godman 1903 ST Paraguay

oileus Godman 1903 ST Paraguay

oileus Godman 1903 ST Paraguay

oileus Godman 1903 T Paraguay

oileus Godman 1903 T Paraguay

specimen

specimen