________________________________ 
Species   Lathecla latagus

Lathecla latagus

(Godman & Salvin, 1887)

Latagus Hairstreak

SE Mexico to W Ecuador

TL: Panama

latagus Godman & Salvin 1887 HT Panama

latagus Godman & Salvin 1887 HT Panama

latagus Godman & Salvin 1887 HT Panama

latagus Godman & Salvin 1887 T Panama

latagus Godman & Salvin 1887 T Panama

epopeoides Schaus 1902 T Mexico (Ver)

epopeoides Schaus 1902 T Mexico (Ver)

latagus Godman & Salvin 1887 OI Panama