________________________________ 
Species   Leptophobia helena

Leptophobia helena helena

(Lucas, 1852)TL: Ecuador


helena Lucas 1852 T Ecuador

helena Lucas 1852 T Ecuador

helena Lucas 1852 T ?Ecuador

helena Lucas 1852 T ?Ecuador

helena Lucas 1852 T ?Ecuador

Leptophobia helena doubledayi

Röber, 1908TL: Bolivia


doubledayi Röber 1908 T Bolivia

doubledayi Röber 1908 T Bolivia
Leptophobia helena hughesi
Lamas, 2003TL: Peru


Leptophobia helena smithii

(W. F. Kirby, 1881)TL: Ecuador


smithii Kirby 1881 T Ecuador

smithii Kirby 1881 T Ecuador

smithii Kirby 1881 T Ecuador

smithii Kirby 1881 T Ecuador