________________________________ 
Lycaena xanthoides xanthoides (Boisduval, 1852);  Comments: TL: USA (Ca) .

Lycaena xanthoides xanthoides

(Boisduval, 1852)

Great Copper

TL: USA (Ca)


xanthoides Boisduval 1852 T USA (Ca)

xanthoides Boisduval 1852 T USA (Ca)

luctuosa Watson & Comstock 1920 T USA (Ca)

luctuosa Watson & Comstock 1920 T USA (Ca)

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult