________________________________ 
Lyropteryx apollonia apollonia Westwood, 1851;  Comments: TL: Brazil (Am) .

Lyropteryx apollonia apollonia

Westwood, 1851TL: Brazil (Am)


apollonia Westwood 1851 T Brazil (Am)

apollonia Westwood 1851 T Brazil (Am)

canens Stichel 1910 T Bolivia

canens Stichel 1910 T Bolivia

musageta Bryk 1953 T Peru

musageta Bryk 1953 T Peru