________________________________ 
Genus   Melanis

Melanis smithiae smithiae

(Westwood, 1851)TL: Brazil ([Pe])


smithiae Westwood 1851 T Brazil ([Pe])

smithiae Westwood 1851 T Brazil ([Pe])

zoega Hewitson [1853] T Brazil (MG)

zoega Hewitson [1853] T Brazil (MG)

flammula Bates 1868 T Brazil (Am)

flammula Bates 1868 T Brazil (Am)

aurolimbata Thieme 1907 T Bolivia

aurolimbata Thieme 1907 T Bolivia

quadripunctata Stichel 1910 T Brazil (Am/ES);Peru;Surinam

quadripunctata Stichel 1910 T Brazil (Am/ES);Peru;Surinam

nigretta Seitz 1913 T Brazil (Pa)

nigretta Seitz 1913 T Brazil (Pa)

Melanis smithiae xarifa

(Hewitson, [1853])TL: Venezuela


xarifa Hewitson [1853] T Venezuela

xarifa Hewitson [1853] T Venezuela

impunctata Stichel 1910 T Colombia

impunctata Stichel 1910 T Colombia

Melanis alena

(Hewitson, 1870)TL: Brazil (RJ)


alena Hewitson 1870 T Brazil (RJ)

alena Hewitson 1870 T Brazil (RJ)

Melanis cinaron

(C. Felder & R. Felder, 1861)TL: Colombia


cinaron Felder & Felder 1861 T Colombia

cinaron Felder & Felder 1861 T Colombia

inca Röber 1895 T Peru

inca Röber 1895 T Peru

inca Röber 1895 T Peru

inca Röber 1895 T Peru

inca Röber 1895 T Peru

Melanis pixe pixe

(Boisduval, 1836)

Pixie

[= sexpunctata], S TX, E & W
Mexico to Guatemala

TL: Mexico

pixe Boisduval 1836 T Mexico

pixe Boisduval 1836 T Mexico

sexpunctata Seitz 1917 T Mexico (Gue)

sexpunctata Seitz 1917 T Mexico (Gue)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Melanis pixe corvina

(Stichel, 1910)TL: Colombia


corvina Stichel 1910 T Colombia

corvina Stichel 1910 T Colombia

serriger Seitz 1913 T Colombia

serriger Seitz 1913 T Colombia

Melanis pixe sanguinea

(Stichel, 1910)

Pixie

Honduras to Colombia

TL: Costa Rica; Panama

sanguinea Stichel 1910 T Costa Rica;Panama

sanguinea Stichel 1910 T Costa Rica;Panama

crenitaenia Stichel 1910 T Costa Rica

crenitaenia Stichel 1910 T Costa Rica

signata Stichel 1910 T Costa Rica

signata Stichel 1910 T Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Melanis gynaeceas

(Godman & Salvin, 1889)

Forgotten Metalmark

E & S Mexico (TAMPS, PUE, VER,
GRO)

TL: Mexico (Ver)

gynaeceas Godman & Salvin 1889 T Mexico (Ver)

gynaeceas Godman & Salvin 1889 T Mexico (Ver)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

habitat

habitat

habitat

Melanis unxia unxia

(Hewitson, [1853])TL: Brazil (RJ)


unxia Hewitson [1853] T Brazil (RJ)

unxia Hewitson [1853] T Brazil (RJ)

Melanis unxia ludmila

(J. Zikán, 1952)TL: Brazil (MG)


ludmila Zikán 1952 T Brazil (MG)

ludmila Zikán 1952 T Brazil (MG)

Melanis yeda

(J. Zikán, 1952)TL: [Brazil (MG)]


yeda Zikán 1952 T [Brazil (MG)]

yeda Zikán 1952 T [Brazil (MG)]

Melanis vidali

(Dognin, 1891)TL: Ecuador


vidali Dognin 1891 T Ecuador

vidali Dognin 1891 T Ecuador

Melanis passiena

(Hewitson, 1870)TL: Colombia


passiena Hewitson 1870 T Colombia

passiena Hewitson 1870 T Colombia

aulonia Hewitson 1876 T Bolivia

aulonia Hewitson 1876 T Bolivia

laticlavia Stichel 1910 T Colombia

laticlavia Stichel 1910 T Colombia

Melanis volusia

(Hewitson, [1853])TL: Brazil (RJ)


volusia Hewitson [1853] T Brazil (RJ)

volusia Hewitson [1853] T Brazil (RJ)

Melanis herminae

(J. Zikán, 1952)TL: Brazil (ES)


herminae Zikán 1952 T Brazil (ES)

herminae Zikán 1952 T Brazil (ES)

Melanis electron electron

(Fabricius, 1793)TL: French Guiana


electron Fabricius 1793 T French Guiana

ubia Felder & Felder 1865 T French Guiana

ubia Felder & Felder 1865 T French Guiana

echidna Seitz 1913 T Venezuela

echidna Seitz 1913 T Venezuela

Melanis electron auriferax

(Stichel, 1910)TL: Brazil (SP)


auriferax Stichel 1910 T Brazil (SP)

auriferax Stichel 1910 T Brazil (SP)

auriferax Stichel 1910 T Brazil (SP)

auriferax Stichel 1910 T Brazil (SP)

auriferax Stichel 1910 T Brazil (SP)

Melanis electron epijarbas

(Staudinger, 1888)TL: Brazil (Pa)


epijarbas Staudinger 1888 T Brazil (Pa)

epijarbas Staudinger 1888 T Brazil (Pa)
Melanis electron herellus
(Snellen, 1887)TL: Curaçao


Melanis electron melantho

(Ménétriés, 1855)

Electron Metalmark

Belize & Guatemala to Panama

TL: Nicaragua

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Melanis electron pronostriga

(Stichel, 1910)TL: Brazil (Pa); Colombia


pronostriga Stichel 1910 T Brazil (Pa);Colombia

pronostriga Stichel 1910 T Brazil (Pa);Colombia

bipuncta Stichel 1929 T Colombia

bipuncta Stichel 1929 T Colombia

Melanis electron rabuscula

(Stichel, 1910)TL: Brazil (Am); Peru


rabuscula Stichel 1910 T Brazil (Am);Peru

rabuscula Stichel 1910 T Brazil (Am);Peru

Melanis hillapana hillapana

(Röber, 1904)TL: Peru


hillapana Röber 1904 T Peru

hillapana Röber 1904 T Peru

quadriplaga Thieme 1907 T Bolivia

quadriplaga Thieme 1907 T Bolivia

Melanis hillapana corinna

(J. Zikán, 1952)TL: Brazil (MG)


corinna Zikán 1952 T Brazil (MG)

corinna Zikán 1952 T Brazil (MG)

Melanis hillapana cratippa

(Seitz, 1913)TL: Brazil (Ma/MT)


cratippa Seitz 1913 T Brazil (Ma/MT)

cratippa Seitz 1913 T Brazil (Ma/MT)

Melanis melandra

Hübner, [1819]TL: Surinam


melander Stoll 1780 T Surinam

melander Stoll 1780 T Surinam

Melanis boyi

(Stichel, 1923)TL: Brazil (Pa)


boyi Stichel 1923 T Brazil (Pa)

boyi Stichel 1923 T Brazil (Pa)

Melanis melaniae

(Stichel, 1930)TL: Brazil (SC)


melaniae Stichel 1930 T Brazil (SC)

melaniae Stichel 1930 T Brazil (SC)

radiosa Zikán 1952 T Brazil (RJ)

radiosa Zikán 1952 T Brazil (RJ)

Melanis opites

(Hewitson, 1875)TL: Brazil


opites Hewitson 1875 T Brazil

opites Hewitson 1875 T Brazil

lidwina Zikán 1952 T Brazil (RJ)

lidwina Zikán 1952 T Brazil (RJ)

Melanis leucophlegma

(Stichel, 1910)TL: [Peru]


leucophlegma Stichel 1910 T [Peru]

leucophlegma Stichel 1910 T [Peru]

leucophlegmoides Seitz 1913 T Peru

leucophlegmoides Seitz 1913 T Peru

live adult

Melanis aegates aegates

(Hewitson, 1874)TL: Bolivia


aegates Hewitson 1874 T Bolivia

aegates Hewitson 1874 T Bolivia

Melanis aegates albugo

(Stichel, 1910)TL: Paraguay


albugo Stichel 1910 T Paraguay

albugo Stichel 1910 T Paraguay

impura Stichel 1910 T Paraguay

impura Stichel 1910 T Paraguay

Melanis aegates araguaya

(Seitz, 1913)TL: Brazil (Go)


araguaya Seitz 1913 T Brazil (Go)

araguaya Seitz 1913 T Brazil (Go)

Melanis aegates cretiplaga

(Stichel, 1910)TL: Argentina


cretiplaga Stichel 1910 T Argentina

cretiplaga Stichel 1910 T Argentina

nigrapex Seitz 1913 T Paraguay

nigrapex Seitz 1913 T Paraguay

ochrogutta Hayward 1939 T Argentina

ochrogutta Hayward 1939 T Argentina

Melanis aegates lilybaeus

(Stichel, 1926)TL: Brazil (MG)


lilybaeus Stichel 1926 T Brazil (MG)

lilybaeus Stichel 1926 T Brazil (MG)

Melanis aegates limbata

(Stichel, 1925)TL: Brazil (MG)


limbata Stichel 1925 T Brazil (MG)

limbata Stichel 1925 T Brazil (MG)

Melanis aegates melliplaga

(Stichel, 1910)TL: French Guiana; Surinam


melliplaga Stichel 1910 T French Guiana;Surinam

melliplaga Stichel 1910 T French Guiana;Surinam

Melanis cephise

(Ménétriés, 1855)

White-rayed Metalmark

W Mexico to Costa Rica

TL: Nicaragua

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

Melanis acroleuca huasteca

J. White & A. White, 1989

White-tipped Metalmark

E Mexico

TL: Mexico (SLP)

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

Melanis acroleuca acroleuca

(R. Felder, 1869)

White-tipped Metalmark

W Mexico

TL: Mexico (Oax)

acroleuca Felder 1869 T Mexico (Oax)

acroleuca Felder 1869 T Mexico (Oax)

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

Melanis lycea

Hübner, 1823TL: Brazil (Ba)


lycea Hübner 1823 T Brazil (Ba)

lycea Hübner 1823 T Brazil (Ba)

Melanis lioba

(J. Zikán, 1952)TL: Brazil (RJ)


lioba Zikán 1952 T Brazil (RJ)

lioba Zikán 1952 T Brazil (RJ)

Melanis xenia xenia

(Hewitson, [1853])TL: Brazil (MG)


xenia Hewitson [1853] T Brazil (MG)

xenia Hewitson [1853] T Brazil (MG)

xeniades Stichel 1910 T Brazil (SC)

xeniades Stichel 1910 T Brazil (SC)

depompata Stichel 1910 T Brazil (SC/RS)

depompata Stichel 1910 T Brazil (SC/RS)

specimen

specimen

Melanis xenia ambryllis

(Hewitson, 1874)TL: Bolivia


ambryllis Hewitson 1874 T Bolivia

ambryllis Hewitson 1874 T Bolivia

dialeuca Stichel 1910 T Paraguay

dialeuca Stichel 1910 T Paraguay

Melanis marathon marathon

(C. Felder & R. Felder, 1865)TL: Colombia


marathon Felder & Felder 1865 T Colombia

marathon Felder & Felder 1865 T Colombia

ctesiphon Felder & Felder 1865 T Colombia

ctesiphon Felder & Felder 1865 T Colombia

Melanis marathon assimulata

(Stichel, 1910)TL: Colombia


assimulata Stichel 1910 T Colombia

assimulata Stichel 1910 T Colombia

assimulata Stichel 1910 T ?Colombia

assimulata Stichel 1910 T ?Colombia

Melanis marathon charon

(A. Butler, 1874)TL: Brazil (RJ)


charon Butler 1874 T Brazil (RJ)

charon Butler 1874 T Brazil (RJ)

Melanis marathon stenotaenia

(Röber, 1904)TL: Peru


stenotaenia Röber 1904 T Peru

stenotaenia Röber 1904 T Peru

Melanis seleukia

(Stichel, 1910)TL: Brazil (ES)


seleukia Stichel 1910 T Brazil (ES)

seleukia Stichel 1910 T Brazil (ES)

seleukia Stichel 1910 T ?Brazil (ES)

seleukia Stichel 1910 T ?Brazil (ES)

illustration

text

Melanis cercopes

(Hewitson, 1874)TL: Bolivia


cercopes Hewitson 1874 T Bolivia

cercopes Hewitson 1874 T Bolivia

andania Hewitson 1876 T Bolivia

andania Hewitson 1876 T Bolivia

Melanis cratia

(Hewitson, 1870)TL: ?


cratia Hewitson 1870 T

cratia Hewitson 1870 T

specimen

specimen

Melanis hodia

(A. Butler, 1870)TL: Venezuela


hodia Butler 1870 T Venezuela

hodia Butler 1870 T Venezuela