________________________________ 
Melanis pixe pixe (Boisduval, 1836);  Comments: [= sexpunctata], S TX, E & W Mexico to Guatemala TL: Mexico.

Melanis pixe pixe

(Boisduval, 1836)

Pixie

[= sexpunctata], S TX, E & W
Mexico to Guatemala

TL: Mexico

pixe Boisduval 1836 T Mexico

pixe Boisduval 1836 T Mexico

sexpunctata Seitz 1917 T Mexico (Gue)

sexpunctata Seitz 1917 T Mexico (Gue)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures