________________________________ 
Species   Melanis pixe

Melanis pixe pixe

(Boisduval, 1836)

Pixie

[= sexpunctata], S TX, E & W
Mexico to Guatemala

TL: Mexico

pixe Boisduval 1836 T Mexico

pixe Boisduval 1836 T Mexico

sexpunctata Seitz 1917 T Mexico (Gue)

sexpunctata Seitz 1917 T Mexico (Gue)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Melanis pixe corvina

(Stichel, 1910)TL: Colombia


corvina Stichel 1910 T Colombia

corvina Stichel 1910 T Colombia

serriger Seitz 1913 T Colombia

serriger Seitz 1913 T Colombia

Melanis pixe sanguinea

(Stichel, 1910)

Pixie

Honduras to Colombia

TL: Costa Rica; Panama

sanguinea Stichel 1910 T Costa Rica;Panama

sanguinea Stichel 1910 T Costa Rica;Panama

crenitaenia Stichel 1910 T Costa Rica

crenitaenia Stichel 1910 T Costa Rica

signata Stichel 1910 T Costa Rica

signata Stichel 1910 T Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures