________________________________ 
Species   Melete polyhymnia

Melete polyhymnia polyhymnia

(C. Felder & R. Felder, 1865)TL: Colombia


polyhymnia Felder & Felder 1865 T Colombia

polyhymnia Felder & Felder 1865 T Colombia

polyhymnia Felder & Felder 1865 T Colombia

polyhymnia Felder & Felder 1865 T Colombia

phaenna Fruhstorfer 1907 T [Colombia]

phaenna Fruhstorfer 1907 T [Colombia]

Melete polyhymnia caesarea

Fruhstorfer, 1912TL: Colombia


caesarea Fruhstorfer 1912 T Colombia

caesarea Fruhstorfer 1912 T Colombia

daguana Fassl 1915 T Colombia

daguana Fassl 1915 T Colombia

Melete polyhymnia florinda

(A. Butler, 1875)

Golden White

Chiapas to Colombia

TL: Panama

florinda Butler 1875 T Panama

florinda Butler 1875 T Panama

florinda Butler 1875 T Panama

florinda Butler 1875 T Panama

chiricana Staudinger 1876 T Panama

chiricana Staudinger 1876 T Panama

discocellularis Strand 1916 T

discocellularis Strand 1916 T

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

Melete polyhymnia serrana

R. G. Maza, 1984

Golden White

N Oaxaca, Mexico (Gulf Slope)

TL: Mexico (Oax)

serrana Maza 1984 HT Mexico (Oax)

serrana Maza 1984 HT Mexico (Oax)

serrana Maza 1984 HT Mexico (Oax)

serrana Maza 1984 T Mexico (Oax)

serrana Maza 1984 T Mexico (Oax)

serrana Maza 1984 PT Mexico (Oax)

serrana Maza 1984 PT Mexico (Oax)

serrana Maza 1984 PT Mexico (Oax)

serrana Maza 1984 PT Mexico (Oax)

serrana Maza 1984 PT Mexico (Oax)

serrana Maza 1984 PT Mexico (Oax)