________________________________ 
Mesene veleda veleda Stichel, 1923;  Comments: TL: Brazil (Pa) .

Mesene veleda veleda

Stichel, 1923TL: Brazil (Pa)


veleda Stichel 1923 T Brazil (Pa)

veleda Stichel 1923 T Brazil (Pa)

boyi Stichel 1925 T Brazil (Am)

boyi Stichel 1925 T Brazil (Am)