________________________________ 
Species   Mesene veleda

Mesene veleda veleda

Stichel, 1923TL: Brazil (Pa)


veleda Stichel 1923 T Brazil (Pa)

veleda Stichel 1923 T Brazil (Pa)

boyi Stichel 1925 T Brazil (Am)

boyi Stichel 1925 T Brazil (Am)

Mesene veleda herteli

J. Zikán, 1952TL: Brazil (Am)


herteli Zikán 1952 T Brazil (Am)

herteli Zikán 1952 T Brazil (Am)