________________________________ 
Species   Mesosemia menoetes

Mesosemia menoetes menoetes

Hewitson, 1859TL: Brazil (Am)


menoetes Hewitson 1859 T Brazil (Am)

menoetes Hewitson 1859 T Brazil (Am)

Mesosemia menoetes mennonia

Stichel, 1909TL: Peru; Brazil (Am)


mennonia Stichel 1909 T Peru;Brazil (Am)

mennonia Stichel 1909 T Peru;Brazil (Am)

Mesosemia menoetes paetula

Stichel, 1915TL: Bolivia


paetula Stichel 1915 T Bolivia

paetula Stichel 1915 T Bolivia
Mesosemia menoetes pulverulenta
Brévignon, 1997TL: French Guiana