________________________________ 
Species   Mesosemia thyas

Mesosemia thyas

Stichel, 1910TL: Brazil (Pa); Surinam


thyas Stichel 1910 T Brazil (Pa);Surinam

thyas Stichel 1910 T Brazil (Pa);Surinam