________________________________ 
Species   Mesosemia zonalis

Mesosemia zonalis

Godman & Salvin, 1885

Whitened Eyed-Metalmark

Honduras to Colombia

TL: Panama

zonalis Godman & Salvin 1885 T Panama

zonalis Godman & Salvin 1885 T Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult