________________________________ 
Species   Michaelus thordesa

Michaelus thordesa

(Hewitson, 1867)

Thordesa Hairstreak

SE Mexico to Bolivia & SE Brazil

TL: Venezuela

thordesa Hewitson 1867 T Venezuela

thordesa Hewitson 1867 T Venezuela

vieca Schaus 1902 T Venezuela

vieca Schaus 1902 T Venezuela

zenaida Dyar 1912 ST Mexico (Ver)

zenaida Dyar 1912 ST Mexico (Ver)

zenaida Dyar 1912 ST Mexico (Ver)

zenaida Dyar 1912 ST Mexico (Ver)

zenaida Dyar 1912 ST Mexico (Ver)

zenaida Dyar 1912 ST Mexico (Ver)

zenaida Dyar 1912 T Mexico (Ver)

zenaida Dyar 1912 T Mexico (Ver)

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult