________________________________ 
Species   Mimoides thymbraeus

Mimoides thymbraeus thymbraeus

(Boisduval, 1836)

White-crescent Swallowtail

SE Mexico to Honduras

TL: Mexico

thymbraeus Boisduval 1836 T Mexico

thymbraeus Boisduval 1836 T Mexico

pallida Vázquez 1949 T Mexico (Ver)

pallida Vázquez 1949 T Mexico (Ver)

aconopheus Vázquez 1957 T Mexico (Oax;Ver)

aconopheus Vázquez 1957 T Mexico (Oax;Ver)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

Mimoides thymbraeus aconophos

(G. Gray, [1853])

White-crescent Swallowtail

W Mexico

TL: Mexico (Pue)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

foodplants and habitat