________________________________ 
Species   Ministrymon azia

Ministrymon azia

(Hewitson, 1873)

Gray Ministreak

[= guacanagari], SE AZ & S TX
(strays) to Argentina, Antilles

TL: Mexico

azia Hewitson 1873 T Mexico

azia Hewitson 1873 T Mexico

guacanagari Wallengren 1860 T

guacanagari Wallengren 1860 T

nipona Hewitson 1877 T Brazil

nipona Hewitson 1877 T Brazil

brocela Dyar 1913 T Peru

brocela Dyar 1913 T Peru

brocela Dyar 1913 T Peru

brocela Dyar 1913 T Peru

brocela Dyar 1913 T Peru

brocela Dyar 1913 T Peru

brocela Dyar 1913 T Peru

brocela Dyar 1913 T Peru

quebradivaga Johnson & Miller 1991 T Chile

quebradivaga Johnson & Miller 1991 T Chile

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult