________________________________ 
Species   Ministrymon sanguinalis

Ministrymon sanguinalis

(Burmeister, 1878)TL: Argentina


sanguinalis Burmeister 1878 T Argentina

sanguinalis Burmeister 1878 T Argentina