________________________________ 
Species   Mithras nautes

Mithras nautes

(Cramer, 1779)

Nautes Mithras

Venezuela to Peru & C Brazil

TL: Surinam

nautes Cramer 1779 T Surinam

nautes Cramer 1779 T Surinam

specimen

specimen

specimen

specimen