________________________________ 
Species   Mithras orobia

Mithras orobia

(Hewitson, 1867)

Orobia Mithras

Ecuador to Bolivia & C Brazil

TL: Brazil

orobia Hewitson 1867 T Brazil

orobia Hewitson 1867 T Brazil

specimen

specimen

specimen

specimen