________________________________ 
Species   Parides montezuma

Parides montezuma

(Westwood, 1842)

Montezuma’s Cattleheart

NE & NW Mexico to Costa Rica

TL: Mexico

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

foodplants and habitat

foodplants and habitat