________________________________ 
Pheles strigosa strigosa (Staudinger, 1876);  Comments: S Mexico to Colombia TL: Panama.

Pheles strigosa strigosa

(Staudinger, 1876)

Strigosa Metalmark

S Mexico to Colombia

TL: Panama

strigosa Staudinger 1876 T Panama

strigosa Staudinger 1876 T Panama

fenella Grose-Smith 1902 T Ecuador

fenella Grose-Smith 1902 T Ecuador

trichroma Seitz 1920 T Colombia

trichroma Seitz 1920 T Colombia

trichroma Seitz 1920 OI Colombia

trichroma Seitz 1920 OD Colombia

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult