________________________________ 
Tribe Pierini   —  

Ascia monuste raza

Klots, 1930

Great Southern White

Baja California Sur

TL: Mexico (BCS)

raza Klots 1930 HT Mexico (BCS)

raza Klots 1930 HT Mexico (BCS)

raza Klots 1930 HT Mexico (BCS)

raza Klots 1930 AT Mexico (BCS)

raza Klots 1930 AT Mexico (BCS)

raza Klots 1930 AT Mexico (BCS)

specimen

specimen

specimen

specimen

Ascia monuste monuste

(Linnaeus, 1764)

Great Southern White

SW USA (strays), W Mexico & S TX
to N S. Am; S Lesser Antilles

TL: "exteris Terris"

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

foodplants and habitat

foodplants and habitat

Ascia monuste phileta

(Fabricius, 1775)

Great Southern White

SE USA (strays N), N Bahamas,
(possibly sporadic on Cuba)

TL: America

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

Ascia monuste eubotea

(Godart, 1819)

Great Southern White

Cuba, Hispaniola to Virgin
Islands

TL: ?

evonima Boisduval 1836 ST Cuba

evonima Boisduval 1836 ST Cuba

evonima Boisduval 1836 ST Cuba

evonima Boisduval 1836 T Cuba

evonima Boisduval 1836 T Cuba

evonima Boisduval 1836 T Cuba

evonima Boisduval 1836 T Cuba

evonima Boisduval 1836 T ?Cuba

joppe Boisduval 1836 ST Cuba

joppe Boisduval 1836 ST Cuba

joppe Boisduval 1836 ST Cuba

joppe Boisduval 1836 T Cuba

joppe Boisduval 1836 T Cuba

joppe Boisduval 1836 T Cuba

joppe Boisduval 1836 T Cuba

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

Ascia monuste virginia

(Godart, 1819)

Great Southern White

Lesser Antilles between (not
incl.) Virgin Islands and St.
Vincent

TL: [St. Vincent]

virginia Godart 1819 T [St. Vincent]

virginia Godart 1819 T [St. Vincent]

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Ascia monuste suasa

(Boisduval, 1836)TL: "Chile" - Peru


suasa Boisduval 1836 T "Chile" - Peru

suasa Boisduval 1836 T "Chile" - Peru

suasa Boisduval 1836 T "Chile" - Peru

suasa Boisduval 1836 T "Chile" - Peru

Ascia monuste orseis

(Godart, 1819)TL: Brazil


disjuncta Breyer 1939 T Argentina

disjuncta Breyer 1939 T Argentina

live adult

Ascia monuste automate

(Burmeister, 1878)TL: Argentina


automate Burmeister 1878 T Argentina

automate Burmeister 1878 T Argentina

marmorata Jörgensen 1916 T Argentina

marmorata Jörgensen 1916 T Argentina

pura Hayward 1932 T Argentina

pura Hayward 1932 T Argentina

obscura Hayward 1932 T Argentina

obscura Hayward 1932 T Argentina

juri Hayward 1932 T Argentina

juri Hayward 1932 T Argentina

Ganyra howarthi

(Dixey, 1915)

Howarth's White

S AZ (as stray), NW Mexico (SIN,
SON, BC, BCS)

TL: Mexico (BCS)

howarthi Dixey 1915 T Mexico (BCS)

howarthi Dixey 1915 T Mexico (BCS)

howarthi Dixey 1915 T ?Mexico (BCS)

howarthi Dixey 1915 T ?Mexico (BCS)

howarthi Dixey 1915 T ?Mexico (BCS)

howarthi Dixey 1915 T ?Mexico (BCS)

howarthi Dixey 1915 T ?Mexico (BCS)

howarthi Dixey 1915 T ?Mexico (BCS)

kuschei Schaus 1920 T Mexico (Sin)

kuschei Schaus 1920 T Mexico (Sin)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

Ganyra josephina josepha

(Salvin & Godman, 1868)

Giant White

S TX (strays N), E & W Mexico to
Panama

TL: Guatemala; Mexico (Oax);
Nicaragua

josepha Salvin & Godman 1868 T Guatemala;Mexico (Oax);Nicaragua

josepha Salvin & Godman 1868 T Guatemala;Mexico (Oax);Nicaragua

josepha Salvin & Godman 1868 T Guatemala;Mexico (Oax);Nicaragua

josepha Salvin & Godman 1868 T Guatemala;Mexico (Oax);Nicaragua

gervasia Fruhstorfer 1907 T Mexico

gervasia Fruhstorfer 1907 T Mexico

protasia Fruhstorfer 1907 T Honduras;Nicaragua

protasia Fruhstorfer 1907 T Honduras;Nicaragua

protasia Fruhstorfer 1907 T Honduras;Nicaragua

protasia Fruhstorfer 1907 T Honduras;Nicaragua

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Ganyra josephina janeta

(Dixey, 1915)TL: [Venezuela]


janeta Dixey 1915 T [Venezuela]

janeta Dixey 1915 T [Venezuela]

janeta Dixey 1915 T ?[Venezuela]

janeta Dixey 1915 T ?[Venezuela]

janeta Dixey 1915 T ?[Venezuela]

janeta Dixey 1915 T ?[Venezuela]

Ganyra josephina josephina

(Godart, 1819)

Giant White

Hispaniola

TL: ?

josephina Godart 1819 T

josephina Godart 1819 T

josephina Godart 1819 T

josephina Godart 1819 T

josephina Godart 1819 T

josephina Godart 1819 T

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Ganyra josephina krugii

(Dewitz, 1877)

Giant White

Puerto Rico & Mona

TL: Puerto Rico

krugii Dewitz 1877 ST Puerto Rico

krugii Dewitz 1877 ST Puerto Rico

krugii Dewitz 1877 ST Puerto Rico

krugii Dewitz 1877 T Puerto Rico

krugii Dewitz 1877 T Puerto Rico

live adult

Ganyra josephina paramaryllis

(W. Comstock, 1943)

Giant White

Jamaica

TL: [Jamaica]

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Ganyra menciae

(Ramsden, [1914])

Cuban White

Cuba, St. Lucia

TL: Cuba

menciae Ramsden [1914] T Cuba

menciae Ramsden [1914] T Cuba

menciae Ramsden [1914] PT Cuba

menciae Ramsden [1914] PT Cuba

menciae Ramsden [1914] PT Cuba

specimen

specimen

specimen

specimen

Ganyra phaloe phaloe

(Godart, 1819)TL: Brazil


phaloe Godart 1819 T Brazil

phaloe Godart 1819 T Brazil

artaxata Fruhstorfer 1910 T Venezuela

artaxata Fruhstorfer 1910 T Venezuela

gerosa Fruhstorfer 1910 T Brazil ([Pa])

gerosa Fruhstorfer 1910 T Brazil ([Pa])

gargara Fruhstorfer 1910 T Brazil (MT)

gargara Fruhstorfer 1910 T Brazil (MT)

mattogrossensis Ribeiro 1931 T Brazil (Rd)

mattogrossensis Ribeiro 1931 T Brazil (Rd)

Ganyra phaloe amphissa

(Fruhstorfer, 1907)TL: Bolivia


amphissa Fruhstorfer 1907 T Bolivia

amphissa Fruhstorfer 1907 T Bolivia

amphissa Fruhstorfer 1907 T Bolivia

amphissa Fruhstorfer 1907 T Bolivia
Ganyra phaloe confusa
Llorente, Le Crom & Torres, 2004TL: Colombia


Ganyra phaloe diana

(C. Felder & R. Felder, 1861)TL: Colombia


diana Felder & Felder 1861 T Colombia

diana Felder & Felder 1861 T Colombia

diana Felder & Felder 1861 T Colombia

diana Felder & Felder 1861 T Colombia

Ganyra phaloe endeis

(Godart, 1819)TL: Brazil


endeis Godart 1819 T Brazil

endeis Godart 1819 T Brazil

buniae Hübner [1825] T

buniae Hübner [1825] T

ausia Boisduval 1836 T Brazil (Pe)

ausia Boisduval 1836 T Brazil (Pe)

digentia Fruhstorfer 1908 T Brazil (Ba)

digentia Fruhstorfer 1908 T Brazil (Ba)

rusella Fruhstorfer 1908 T Brazil (ES)

rusella Fruhstorfer 1908 T Brazil (ES)

Ganyra phaloe imperator

(W. F. Kirby, 1881)TL: Ecuador


imperator Kirby 1881 T Ecuador

imperator Kirby 1881 T Ecuador

imperator Kirby 1881 T Ecuador

imperator Kirby 1881 T Ecuador

Ganyra phaloe lamonti

(Kaye, 1919)TL: Trinidad


lamonti Kaye 1919 T Trinidad

lamonti Kaye 1919 T Trinidad

Ganyra phaloe limona

(Schaus, 1913)

Godart's White

Costa Rica to Colombia

TL: Costa Rica

limona Schaus 1913 T Costa Rica

limona Schaus 1913 T Costa Rica

limona Schaus 1913 T Costa Rica

limona Schaus 1913 T Costa Rica

limona Schaus 1913 T Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Ganyra phaloe sevata

(C. Felder & R. Felder, 1861)TL: Venezuela


sevata Felder & Felder 1861 T Venezuela

sevata Felder & Felder 1861 T Venezuela

sevata Felder & Felder 1861 T Venezuela

sevata Felder & Felder 1861 T Venezuela

Ganyra phaloe sincera

(Weymer, 1890)TL: Ecuador


sincera Weymer 1890 T Ecuador

sincera Weymer 1890 T Ecuador

sincera Weymer 1890 T ?Ecuador

sincera Weymer 1890 T ?Ecuador

Ganyra phaloe sublineata

(Schaus, 1902)TL: Peru


sublineata Schaus 1902 T Peru

sublineata Schaus 1902 T Peru

sublineata Schaus 1902 T ?Peru

sublineata Schaus 1902 T ?Peru

ausia Staudinger [1884] T

ausia Staudinger [1884] T

timotina Fruhstorfer 1907 T Peru

timotina Fruhstorfer 1907 T Peru

timotina Fruhstorfer 1907 T Peru

timotina Fruhstorfer 1907 T Peru

sabella Fruhstorfer 1908 T [Peru]

sabella Fruhstorfer 1908 T [Peru]

pharetia Fruhstorfer 1908 T Peru

pharetia Fruhstorfer 1908 T Peru

pharetia Fruhstorfer 1908 T Peru

pharetia Fruhstorfer 1908 T Peru

masinissa Fruhstorfer 1910 T Bolivia

masinissa Fruhstorfer 1910 T Bolivia

Ganyra phaloe tiburtia

(Fruhstorfer, 1907)

Godart's White

E & S Mexico to El Salvador

TL: Guatemala

tiburtia Fruhstorfer 1907 T Guatemala

tiburtia Fruhstorfer 1907 T Guatemala

tiburtia Fruhstorfer 1907 T Guatemala

tiburtia Fruhstorfer 1907 T Guatemala

tiburtia Fruhstorfer 1907 T Guatemala

tiburtia Fruhstorfer 1907 T Guatemala

tiburtia Fruhstorfer 1907 T Guatemala

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult
Ganyra phaloe [n. ssp.]
Lamas, MSPeru


Tatochila autodice autodice

(Hübner, 1818)TL: Paraguay


flava Hayward 1949 T Argentina

flava Hayward 1949 T Argentina

flava Hayward 1949 T ?Argentina

flava Hayward 1949 T ?Argentina

Tatochila autodice blanchardii

A. Butler, 1881TL: Chile


blanchardii Butler 1881 T Chile

blanchardii Butler 1881 T Chile
Tatochila autodice ernestae
Herrera, 1954TL: Chile


Tatochila distincta distincta

Jörgensen, 1916TL: Argentina


distincta Jörgensen 1916 T Argentina

distincta Jörgensen 1916 T Argentina

distincta Jörgensen 1916 T ?Argentina

distincta Jörgensen 1916 T ?Argentina

distincta Jörgensen 1916 T ?Argentina

distincta Jörgensen 1916 T ?Argentina

distincta Jörgensen 1916 T ?Argentina

distincta Jörgensen 1916 T ?Argentina

Tatochila distincta fieldi

Herrera, 1970TL: Chile


fieldi Herrera 1970 T Chile

fieldi Herrera 1970 T Chile

fieldi Herrera 1970 T ?Chile

fieldi Herrera 1970 T ?Chile

fieldi Herrera 1970 T ?Chile

fieldi Herrera 1970 T ?Chile

fieldi Herrera 1970 T ?Chile

Tatochila homoeodice

Paravicini, 1910TL: Peru


homoeodice Paravicini 1910 T Peru

homoeodice Paravicini 1910 T Peru

homoeodice Paravicini 1910 T Peru

homoeodice Paravicini 1910 T Peru

Tatochila inversa inversa

Hayward, 1949TL: Argentina


inversa Hayward 1949 T Argentina

inversa Hayward 1949 T Argentina

Tatochila inversa razmilici

Herrera, 1970TL: Chile


razmilici Herrera 1970 T Chile

razmilici Herrera 1970 T Chile

razmilici Herrera 1970 T ?Chile

Tatochila mariae

Herrera, 1970TL: Chile


mariae Herrera 1970 T Chile

mariae Herrera 1970 T Chile

mariae Herrera 1970 T ?Chile

Tatochila mercedis mercedis

(Eschscholtz, 1821)TL: Chile


polydice Blanchard 1852 T Chile

polydice Blanchard 1852 T Chile

Tatochila mercedis arctodice

Staudinger, 1899TL: Ecuador


arctodice Staudinger 1899 T Ecuador

arctodice Staudinger 1899 T Ecuador

Tatochila mercedis fueguensis

W. D. Field, 1959TL: Argentina


fueguensis Field 1959 T Argentina

fueguensis Field 1959 T Argentina

Tatochila mercedis macrodice

Staudinger, 1899TL: Bolivia


macrodice Staudinger 1899 T Bolivia

macrodice Staudinger 1899 T Bolivia

macrodice Staudinger 1899 T ?Bolivia

macrodice Staudinger 1899 T ?Bolivia

Tatochila mercedis sterodice

Staudinger, 1899TL: Chile


sterodice Staudinger 1899 T Chile

sterodice Staudinger 1899 T Chile

sterodice Staudinger 1899 T Chile

sterodice Staudinger 1899 T Chile

sterodice Staudinger 1899 T ?Chile

sterodice Staudinger 1899 T ?Chile

allodice Bryk 1944 T Argentina

allodice Bryk 1944 T Argentina

Tatochila mercedis vanvolxemii

(Capronnier, 1874)TL: Argentina


vanvolxemii Capronnier 1874 T Argentina

vanvolxemii Capronnier 1874 T Argentina

vanvolxemii Capronnier 1874 T Argentina

vanvolxemii Capronnier 1874 T Argentina

achamantis Berg 1875 T Argentina

achamantis Berg 1875 T Argentina

fulva Köhler 1923 T Argentina

fulva Köhler 1923 T Argentina

fulva Köhler 1923 T ?Argentina

fulva Köhler 1923 T ?Argentina

Tatochila orthodice orthodice

(Weymer, 1890)TL: Bolivia


orthodice Weymer 1890 T Bolivia

orthodice Weymer 1890 T Bolivia

orthodice Weymer 1890 T ?Bolivia

breyeri Breyer 1939 T Argentina

breyeri Breyer 1939 T Argentina

breyeri Breyer 1939 T ?Argentina

breyeri Breyer 1939 T ?Argentina

inpunctata Breyer 1939 T Argentina

inpunctata Breyer 1939 T Argentina

inpunctata Breyer 1939 T ?Argentina

inpunctata Breyer 1939 T ?Argentina

Tatochila orthodice carabaya

Ackery, 1975TL: Peru


carabaya Ackery 1975 T Peru

carabaya Ackery 1975 T Peru

carabaya Ackery 1975 T Peru

carabaya Ackery 1975 T Peru
Tatochila orthodice [n. ssp.]
Lamas, MSPeru


Tatochila sagittata sagittata

Röber, 1908TL: Peru


sagittata Röber 1908 T Peru

sagittata Röber 1908 T Peru

joergenseni Röber 1924 T Ecuador

joergenseni Röber 1924 T Ecuador

Tatochila sagittata herrerai

Lamas, 1981TL: Peru


herrerai Lamas 1981 HT Peru

herrerai Lamas 1981 HT Peru

herrerai Lamas 1981 HT Peru

Tatochila stigmadice

(Staudinger, 1894)TL: Bolivia


stigmadice Staudinger 1894 T Bolivia

stigmadice Staudinger 1894 T Bolivia

immaculata Röber 1908 T Argentina

immaculata Röber 1908 T Argentina

punctata Jörgensen 1916 T Argentina

punctata Jörgensen 1916 T Argentina

punctata Jörgensen 1916 T ?Argentina

punctata Jörgensen 1916 T ?Argentina

punctata Jörgensen 1916 T ?Argentina

punctata Jörgensen 1916 T ?Argentina

nigra Breyer 1939 T Argentina

nigra Breyer 1939 T Argentina

nigra Breyer 1939 T ?Argentina

nigra Breyer 1939 T ?Argentina

Tatochila theodice theodice

(Boisduval, 1832)TL: [Chile]


theodice Boisduval 1832 T [Chile]

theodice Boisduval 1832 T [Chile]

theodice Boisduval 1832 T [Chile]

theodice Boisduval 1832 T [Chile]

demodice Blanchard 1852 T Chile

demodice Blanchard 1852 T Chile

antiquincunx Bryk 1944 T Argentina

antiquincunx Bryk 1944 T Argentina

Tatochila theodice gymnodice

Staudinger, 1899TL: Chile


gymnodice Staudinger 1899 T Chile

gymnodice Staudinger 1899 T Chile

Tatochila xanthodice xanthodice

(Lucas, 1852)TL: Venezuela; "Peru"


xanthodice Lucas 1852 T Venezuela;"Peru"

xanthodice Lucas 1852 T Venezuela;"Peru"
Tatochila xanthodice
nigrisulphurata

Le Crom, Torres & Salazar, 2004TL: Colombia


Tatochila xanthodice paramosa

Ackery, 1975TL: Colombia


paramosa Ackery 1975 T Colombia

paramosa Ackery 1975 T Colombia

Tatochila xanthodice paucar

Lamas, 1981TL: Peru


paucar Lamas 1981 HT Peru

paucar Lamas 1981 HT Peru

paucar Lamas 1981 HT Peru

Tatochila xanthodice pyrrhomma

Röber, 1908TL: Peru


pyrrhomma Röber 1908 T Peru

pyrrhomma Röber 1908 T Peru

Reliquia santamarta

Ackery, 1975TL: Colombia


santamarta Ackery 1975 T Colombia

santamarta Ackery 1975 T Colombia

santamarta Ackery 1975 T Colombia

santamarta Ackery 1975 T Colombia

Theochila maenacte maenacte

(Boisduval, 1836)TL: Paraguay


maenacte Boisduval 1836 T Paraguay

maenacte Boisduval 1836 T Paraguay

maenacte Boisduval 1836 T Paraguay

maenacte Boisduval 1836 T Paraguay

Theochila maenacte itatiayae

(Foetterle, 1902)TL: Brazil (RJ)


itatiayae Foetterle 1902 T Brazil (RJ)

itatiayae Foetterle 1902 T Brazil (RJ)

Piercolias coropunae

(Dyar, 1913)TL: Peru


coropunae Dyar 1913 T Peru

coropunae Dyar 1913 T Peru

Piercolias forsteri

W. D. Field & Herrera, 1977TL: Bolivia


forsteri Field & Herrera 1977 T Bolivia

forsteri Field & Herrera 1977 T Bolivia

Piercolias huanaco

(Staudinger, 1894)TL: Bolivia


huanaco Staudinger 1894 T Bolivia

huanaco Staudinger 1894 T Bolivia

huanaco Staudinger 1894 T ?Bolivia

Pierphulia isabela

W. D. Field & Herrera, 1977TL: Chile


isabela Field & Herrera 1977 T Chile

isabela Field & Herrera 1977 T Chile

Pierphulia nysias

(Weymer, 1890)TL: Bolivia


nysias Weymer 1890 T Bolivia

nysias Weymer 1890 T Bolivia

nysiella Röber 1909 T Bolivia

nysiella Röber 1909 T Bolivia
Pierphulia rosea rosea
(Ureta, 1956)TL: Chile


Pierphulia rosea annamariea

W. D. Field & Herrera, 1977TL: Bolivia


annamariea Field & Herrera 1977 T Bolivia

annamariea Field & Herrera 1977 T Bolivia

annamariea Field & Herrera 1977 T ?Bolivia

Pierphulia rosea maria

W. D. Field & Herrera, 1977TL: Chile


maria Field & Herrera 1977 T Chile

maria Field & Herrera 1977 T Chile

Hypsochila argyrodice

(Staudinger, 1899)TL: Argentina


argyrodice Staudinger 1899 T Argentina

argyrodice Staudinger 1899 T Argentina
Hypsochila galactodice
Ureta, 1955TL: Chile


Hypsochila huemul

L. Peña, 1964TL: Chile


huemul Peña 1964 T Chile

huemul Peña 1964 T Chile

Hypsochila microdice

(Blanchard, 1852)TL: Chile


microdice Blanchard 1852 T Chile

microdice Blanchard 1852 T Chile

microdice Blanchard 1852 T Chile

microdice Blanchard 1852 T Chile
Hypsochila penai
Ureta, 1955TL: Chile

Hypsochila wagenknechti
wagenknechti

(Ureta, 1938)TL: Chile


Hypsochila wagenknechti
sulfurodice

Ureta, 1955TL: Chile


specimen

specimen

specimen

specimen
Hypsochila [n. sp.]
Lamas, MSPeru


Infraphulia illimani

(Weymer, 1890)TL: Bolivia


illimani Weymer 1890 T Bolivia

illimani Weymer 1890 T Bolivia

Infraphulia ilyodes

(Ureta, 1955)TL: Chile


specimen

specimen

specimen

specimen

Infraphulia madeleinea

W. D. Field & Herrera, 1977TL: Peru


madeleinea Field & Herrera 1977 T Peru

madeleinea Field & Herrera 1977 T Peru

live adult

Phulia garleppi garleppi

W. D. Field & Herrera, 1977TL: Peru


specimen

specimen

specimen

specimen
Phulia garleppi [n. ssp.]
Lamas, MSPeru


Phulia nannophyes nannophyes

Dyar, 1913TL: Peru


nannophyes Dyar 1913 T Peru

nannophyes Dyar 1913 T Peru
Phulia nannophyes galera
Lamas, 1981TL: Peru


Phulia nymphula nymphula

(Blanchard, 1852)TL: Chile


nymphaea Staudinger 1894 T Bolivia

nymphaea Staudinger 1894 T Bolivia

altivolans Dyar 1913 T Peru

altivolans Dyar 1913 T Peru

aconquijae Jörgensen 1916 T Argentina

aconquijae Jörgensen 1916 T Argentina

aconquijae Jörgensen 1916 T ?Argentina

aconquijae Jörgensen 1916 T ?Argentina

aconquijae Jörgensen 1916 T ?Argentina

aconquijae Jörgensen 1916 T ?Argentina

reedi Giacomelli 1918 T Argentina

reedi Giacomelli 1918 T Argentina

joergenseni Röber 1924 T Bolivia

joergenseni Röber 1924 T Bolivia

Phulia nymphula nympha

Staudinger, 1894TL: Bolivia


nympha Staudinger 1894 T Bolivia

nympha Staudinger 1894 T Bolivia

Phulia paranympha

Staudinger, 1894TL: Bolivia


paranympha Staudinger 1894 T Bolivia

paranympha Staudinger 1894 T Bolivia

nymphagoga Staudinger 1898 T Bolivia

nymphagoga Staudinger 1898 T Bolivia

nymphagoga Röber 1909 T Bolivia

nymphagoga Röber 1909 T Bolivia

Pontia beckerii

(W. H. Edwards, 1871)

Becker's White

BC to Baja C. Sur, N AZ, N NM,
CO, WY, S & W MT; basins

TL: USA (Nv)

beckerii Edwards 1871 T USA (Nv)

beckerii Edwards 1871 T USA (Nv)

gunderi Ingham 1933 HT USA (Ca)

gunderi Ingham 1933 HT USA (Ca)

gunderi Ingham 1933 HT USA (Ca)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

foodplants and habitat

foodplants and habitat

foodplants and habitat

foodplants and habitat

foodplants and habitat

foodplants and habitat

foodplants and habitat

foodplants and habitat

foodplants and habitat

foodplants and habitat

foodplants and habitat

Pontia protodice

(Boisduval & Le Conte, [1830])

Checkered White

widespread across N America to S
Mexico; Cuba. Vagrant N

TL: USA (NY/Ct)

protodice Boisduval & Le Conte [1830] T USA (NY/Ct)

protodice Boisduval & Le Conte [1830] T USA (NY/Ct)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

foodplants and habitat

Pontia occidentalis occidentalis

(Reakirt, 1866)

Western White

BC to CA (S Sierra), W to N NM,
N to MAN, SASK, ALTA

TL: USA (Co)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

Pontia occidentalis nelsoni

(W. H. Edwards, 1883)

Western White

Alaska

TL: USA (Ak)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

Pontia sisymbrii sisymbrii

(Boisduval, 1852)

Spring White

Baja California, N along Sierra
Nevada-Cascades to W-C OR

TL: USA (Ca)

sisymbrii Boisduval 1852 T USA (Ca)

sisymbrii Boisduval 1852 T USA (Ca)

flava Edwards 1883 T USA ([Ca])

flava Edwards 1883 T USA ([Ca])

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

Pontia sisymbrii nigravenosa

Austin & J. Emmel, 1998

Spring White

Mojave Desert: SE CA, W AZ, S
NV, SW UT

TL: USA (Nv)

nigravenosa Austin & Emmel 1998 HT USA (Nv)

nigravenosa Austin & Emmel 1998 HT USA (Nv)

nigravenosa Austin & Emmel 1998 HT USA (Nv)

nigravenosa Austin & Emmel 1998 AT USA (Nv)

nigravenosa Austin & Emmel 1998 AT USA (Nv)

nigravenosa Austin & Emmel 1998 AT USA (Nv)

nigravenosa Austin & Emmel 1998 PT USA (Nv)

nigravenosa Austin & Emmel 1998 PT USA (Nv)

nigravenosa Austin & Emmel 1998 PT USA (Nv)

nigravenosa Austin & Emmel 1998 PT USA (Nv)

nigravenosa Austin & Emmel 1998 PT USA (Nv)

nigravenosa Austin & Emmel 1998 PT USA (Nv)

nigravenosa Austin & Emmel 1998 PT USA (Nv)

nigravenosa Austin & Emmel 1998 PT USA (Nv)

nigravenosa Austin & Emmel 1998 PT USA (Nv)

nigravenosa Austin & Emmel 1998 PT USA (Nv)

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

Pontia sisymbrii transversa

R. Holland, 1995

Spring White

S AZ, S NM, W TX, N SON, N CHIH

TL: USA (Az)

transversa Barnes & Benjamin 1926 T USA (Az)

transversa Barnes & Benjamin 1926 T USA (Az)

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

Pontia sisymbrii elivata

(W. Barnes & Benjamin, 1926)

Spring White

SE OR to C NV, E to CO, N NM

TL: USA (Co)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Pontia sisymbrii nordini

(K. Johnson, 1977)

Spring White

W NE, E WY, W SD, E MT

TL: USA (Ne)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Pontia sisymbrii flavitincta

(J. A. Comstock, 1924)

Spring White

S BC to NE OR, E to NW WY, W MT,
S ALTA

TL: Canada (BC)

flavitincta Comstock 1924 HT Canada (BC)

flavitincta Comstock 1924 HT Canada (BC)

flavitincta Comstock 1924 HT Canada (BC)

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

Pontia sisymbrii beringiensis

C. Guppy & Kondla, 2001

Spring White

N BC-S YK

TL: Canada (BC)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Pieris angelika

Eitschberger, [1984]

Arctic White

C AK to YK & N BC

TL: Canada (Yt)

angelika Eitschberger [1984] PT Canada (Yt)

angelika Eitschberger [1984] PT Canada (Yt)

angelika Eitschberger [1984] PT Canada (Yt)

angelika Eitschberger [1984] PT Canada (Yt)

angelika Eitschberger [1984] PT Canada (Yt)

angelika Eitschberger [1984] PT Canada (Yt)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

habitat

habitat
Pieris marginalis pseudobryoniae
W. Barnes & McDunnough, 1916TL: USA (Ak)

Pieris marginalis shapiroi
Eitschberger, [1984]TL: USA (Ak)


Pieris marginalis hulda

W. H. Edwards, 1869

Margined White

AK coast from Kodiak Island to
Aleutian Islands

TL: USA (Ak)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

Pieris marginalis meckyae

Eitschberger, [1984]

Margined White

S-central AK (e.g., Anchorage to
Palmer)

TL: USA (Ak)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen
Pieris marginalis guppyi
Eitschberger, [1984]TL: USA (Ak)

Pieris marginalis tremblayi
Eitschberger, [1984]TL: USA (Ak), Canada (BC)


Pieris marginalis reicheli

Eitschberger, [1984]

Margined White

Rocky Mts. Of BC, ALTA, N ID, N
MT

TL: Canada (BC)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

Pieris marginalis marginalis

Scudder, 1861

Margined White

W OR (N of Siskiyous), W
Cascades to coast, N to SW BC

TL: USA (Wa)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

habitat

habitat

habitat

Pieris marginalis sequoia

J. Emmel, T. Emmel & Mattoon,
1998

Margined White

N CA coast: redwood forests
Humboldt Co. (vic. Prairie Ck.
S.P.)

TL: USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 HT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 HT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 HT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 AT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 AT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 AT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 PT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 PT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 PT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 PT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 PT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 PT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 PT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 PT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 PT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 PT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 PT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 PT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 PT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 PT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 PT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 PT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 PT USA (Ca)

sequoia Emmel et al. 1998 PT USA (Ca)

specimen

specimen

specimen

specimen

Pieris marginalis venosa

Scudder, 1861

Margined White

much of W CA

TL: USA (Ca)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

Pieris marginalis castoria

Reakirt, 1866

Margined White

Siskiyou Mts. (SW OR, NW CA), W
Sierra Nevada

TL: USA (Ca)

nasturtii Boisduval 1869 T USA (Ca)

nasturtii Boisduval 1869 T USA (Ca)

resedae Boisduval 1869 T USA (Ca)

resedae Boisduval 1869 T USA (Ca)

iberidis Boisduval 1869 T USA (Ca)

iberidis Boisduval 1869 T USA (Ca)

microstriata Comstock 1924 HT USA (Ca)

microstriata Comstock 1924 HT USA (Ca)

microstriata Comstock 1924 HT USA (Ca)

microstriata Comstock 1924 AT USA (Ca)

microstriata Comstock 1924 AT USA (Ca)

microstriata Comstock 1924 AT USA (Ca)

cottlei Gunder 1925 T USA (Ca)

cottlei Gunder 1925 T USA (Ca)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

immatures

Pieris marginalis

(Warner Mts. segregate)

Margined White

Warner Mts., Lake Co. OR - Modoc
Co. CA


specimen

specimen

specimen

specimen

Pieris marginalis ziegleri

Eitschberger, 1991

Margined White

NW WY, W MT, ID, E WA, NE OR

TL: USA (Mt)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

Pieris marginalis pallidissima

W. Barnes & McDunnough, 1916

Margined White

W CO, UT, far NW AZ, NE NV, S
ID, SW WY; bivoltine

TL: USA (Ut)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

habitat

habitat

habitat

habitat

Pieris marginalis macdunnoughii

C. Remington, 1954

Margined White

[= macdunnoughii], CO, S WY, N
NM; univoltine

TL: ?

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

pseudonapi Barnes & McDunnough 1916 L USA (Co)

pseudonapi Barnes & McDunnough 1916 L USA (Co)

pseudonapi Barnes & McDunnough 1916 L USA (Co)

pseudonapi Barnes & McDunnough 1916 L USA (Co)

pseudonapi Barnes & McDunnough 1916 L USA (Co)

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

habitat

Pieris marginalis mogollon

Burdick, 1942

Margined White

White Mts. (AZ) & Mogollon Rim
(NM)

TL: USA (NM)

mogollon Burdick 1942 T USA (NM)

mogollon Burdick 1942 T USA (NM)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

foodplants and habitat

Pieris oleracea oleracea

(T. Harris, 1829)

Mustard White

TL: USA (Ma/NH)


specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

Pieris oleracea frigida

Scudder, 1861

Mustard White

TL: Canada (NL)


specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Pieris virginiensis virginiensis

W. H. Edwards, 1870

West Virginia White

TL: USA (WV)


specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

Pieris virginiensis hyatti

Eitschberger, [1984]

West Virginia White

TL: Canada (On)


specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

habitat

Pieris rapae rapae

(Linnaeus, 1758)

Cabbage White

widespread across N America to C
Mexico, Hawaii; introduced

TL: Sweden

rapae, Linnean specimen

rapae, Linnean specimen

rapae, Linnean specimen

rapae, Linnean specimen

rapae, Linnean specimen

rapae, Linnean specimen

rapae, Linnean specimen

rapae, Linnean specimen

rapae, Linnean specimen

novangliae Scudder 1872 T USA (NH)

novangliae Scudder 1872 T USA (NH)

novangliae Scudder 1872 T ?USA (NH)

novangliae Scudder 1872 T ?USA (NH)

immaculata Skinner & Aaron 1889 T USA (Pa)

immaculata Skinner & Aaron 1889 T USA (Pa)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

historical specimen

historical specimen

historical specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

foodplants and habitat

Pieris brassicae

(Linnaeus, 1758)Accidental rare escapee in US,
not to be expected

TL: Sweden

brassicae, Linnean specimen

brassicae, Linnean specimen

brassicae, Linnean specimen

brassicae, Linnean specimen

brassicae, Linnean specimen

brassicae, Linnean specimen

Glennia pylotis

(Godart, 1819)TL: Brazil


pylotis Godart 1819 T Brazil

pylotis Godart 1819 T Brazil

pylotis Godart 1819 T ?Brazil

Leptophobia aripa aripa

(Boisduval, 1836)TL: Venezuela


limbata Kirby 1887 T Ecuador

limbata Kirby 1887 T Ecuador

limbata Kirby 1887 T Ecuador

limbata Kirby 1887 T Ecuador

deserta Fruhstorfer 1908 T Ecuador

deserta Fruhstorfer 1908 T Ecuador

manipulated adult

live adult

Leptophobia aripa balidia

(Boisduval, 1836)TL: Brazil


balidia Boisduval 1836 T Brazil

balidia Boisduval 1836 T Brazil

balidia Boisduval 1836 T Brazil

balidia Boisduval 1836 T Brazil

balidia Boisduval 1836 T Brazil

balidia Boisduval 1836 T Brazil

Leptophobia aripa elodia

(Boisduval, 1836)

Mountain White

S TX (rare stray), E & W Mexico
to Panama

TL: Mexico; Cuba?

elodia Boisduval 1836 T Mexico;Cuba?

elodia Boisduval 1836 T Mexico;Cuba?

elodia Boisduval 1836 T Mexico;Cuba?

elodia Boisduval 1836 T Mexico;Cuba?

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

Leptophobia aripa elodina

(Röber, 1908)TL: Bolivia


elodina Röber 1908 T Bolivia

elodina Röber 1908 T Bolivia

elodina Röber 1908 T ?Bolivia

elodina Röber 1908 T ?Bolivia

impunctata Breyer 1939 T Argentina

impunctata Breyer 1939 T Argentina

Leptophobia caesia caesia

(Lucas, 1852)TL: Ecuador


caesia Lucas 1852 T Ecuador

caesia Lucas 1852 T Ecuador

caesia Lucas 1852 T Ecuador

caesia Lucas 1852 T Ecuador

pasarga Fruhstorfer 1907 T Ecuador

pasarga Fruhstorfer 1907 T Ecuador

Leptophobia caesia phanokia

Fruhstorfer, 1907TL: Colombia


phanokia Fruhstorfer 1907 T Colombia

phanokia Fruhstorfer 1907 T Colombia

Leptophobia caesia tenuicornis

A. Butler & H. Druce, 1872

Bluish White

Costa Rica & Panama

TL: Costa Rica

tenuicornis Butler & Druce 1872 T Costa Rica

tenuicornis Butler & Druce 1872 T Costa Rica

tenuicornis Butler & Druce 1872 T Costa Rica

tenuicornis Butler & Druce 1872 T Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult
Leptophobia caesia [n. ssp.]
Lamas, MSColombia


Leptophobia cinerea cinerea

(Hewitson, 1867)TL: Ecuador


cinerea Hewitson 1867 T Ecuador

cinerea Hewitson 1867 T Ecuador

cinerea Hewitson 1867 T Ecuador

cinerea Hewitson 1867 T Ecuador

Leptophobia cinerea menthe

(Hopffer, 1874)TL: Peru


litana Fruhstorfer 1907 T Bolivia

litana Fruhstorfer 1907 T Bolivia

litana Fruhstorfer 1907 T Bolivia

litana Fruhstorfer 1907 T Bolivia

Leptophobia diaguita diaguita

Jörgensen, 1916TL: Argentina


diaguita Jörgensen 1916 T Argentina

diaguita Jörgensen 1916 T Argentina

diaguita Jörgensen 1916 T ?Argentina

diaguita Jörgensen 1916 T ?Argentina

Leptophobia diaguita latifascia

Joicey & Talbot, 1928TL: Peru; Ecuador


latifascia Joicey & Talbot 1928 T Peru;Ecuador

latifascia Joicey & Talbot 1928 T Peru;Ecuador
Leptophobia diaguita mandor
Lamas, 2003TL: Peru


Leptophobia eleone eleone

(E. Doubleday, 1847)TL: [Colombia]


eleone Doubleday 1847 T [Colombia]

eleone Doubleday 1847 T [Colombia]

eleone Doubleday 1847 T [Colombia]

eleone Doubleday 1847 T [Colombia]

conica Fruhstorfer 1907 T Colombia

conica Fruhstorfer 1907 T Colombia

ochracea Röber 1908 T Colombia

ochracea Röber 1908 T Colombia

Leptophobia eleone luca

Fruhstorfer, 1907TL: Bolivia


luca Fruhstorfer 1907 T Bolivia

luca Fruhstorfer 1907 T Bolivia

luca Fruhstorfer 1907 T Bolivia

luca Fruhstorfer 1907 T Bolivia

manipulated adult

live adult
Leptophobia eleone denigrata
Le Crom, Andrade & Winhard, 2004TL: Colombia


Leptophobia eleusis eleusis

(Lucas, 1852)TL: Colombia


eleusis Lucas 1852 T Colombia

eleusis Lucas 1852 T Colombia

eleusis Lucas 1852 T ?Colombia

eleusis Lucas 1852 T ?Colombia

eleusis Lucas 1852 T ?Colombia

suadella Felder & Felder 1861 T Venezuela

suadella Felder & Felder 1861 T Venezuela

suadella Felder & Felder 1861 T Venezuela

suadella Felder & Felder 1861 T Venezuela

falledra Fruhstorfer 1908 T Colombia

falledra Fruhstorfer 1908 T Colombia

falledra Fruhstorfer 1908 T Colombia

falledra Fruhstorfer 1908 T Colombia

live adult

Leptophobia eleusis mollitica

Fruhstorfer, 1908TL: Peru


mollitica Fruhstorfer 1908 T Peru

mollitica Fruhstorfer 1908 T Peru

mollitica Fruhstorfer 1908 T Peru

mollitica Fruhstorfer 1908 T Peru
Leptophobia eleusis [n. ssp.]
Lamas, MSPeru


Leptophobia erinna

(Hopffer, 1874)TL: Peru


erinna Hopffer 1874 T Peru

erinna Hopffer 1874 T Peru

cinnia Fruhstorfer 1908 T Ecuador

cinnia Fruhstorfer 1908 T Ecuador

Leptophobia eucosma eucosma

(Erschoff, 1875)TL: Peru


eucosma Erschoff 1875 T Peru

eucosma Erschoff 1875 T Peru

Leptophobia eucosma euremoides

Röber, 1908TL: Peru


euremoides Fruhstorfer 1907 T Peru

euremoides Fruhstorfer 1907 T Peru
Leptophobia eucosma [n. ssp.#1]
Lamas, MSTL: Peru

Leptophobia eucosma [n. ssp.#2]
Lamas, MSTL: Peru


Leptophobia forsteri

Baumann & Reissinger, 1969TL: Peru


forsteri Baumann & Reissinger 1969 T Peru

forsteri Baumann & Reissinger 1969 T Peru

Leptophobia gonzaga sotara

Lamas, G. Rodríguez &
Constantino, 2004TL: Colombia


sotara Lamas et al. 2004 PT Colombia

sotara Lamas et al. 2004 PT Colombia

Leptophobia gonzaga gonzaga

Fruhstorfer, 1908TL: Ecuador


gonzaga Fruhstorfer 1908 T Ecuador

gonzaga Fruhstorfer 1908 T Ecuador

gonzaga Fruhstorfer 1908 T Ecuador

gonzaga Fruhstorfer 1908 T Ecuador
Leptophobia gonzaga [n. ssp.]
Lamas, MSEcuador


Leptophobia helena helena

(Lucas, 1852)TL: Ecuador


helena Lucas 1852 T Ecuador

helena Lucas 1852 T Ecuador

helena Lucas 1852 T ?Ecuador

helena Lucas 1852 T ?Ecuador

helena Lucas 1852 T ?Ecuador

Leptophobia helena doubledayi

Röber, 1908TL: Bolivia


doubledayi Röber 1908 T Bolivia

doubledayi Röber 1908 T Bolivia
Leptophobia helena hughesi
Lamas, 2003TL: Peru


Leptophobia helena smithii

(W. F. Kirby, 1881)TL: Ecuador


smithii Kirby 1881 T Ecuador

smithii Kirby 1881 T Ecuador

smithii Kirby 1881 T Ecuador

smithii Kirby 1881 T Ecuador
Leptophobia helena [n. ssp.#1]
Lamas, MSTL: Colombia

Leptophobia helena [n. ssp.#2]
Lamas, MSTL: Ecuador


Leptophobia micaia

Lamas, Pyrcz & G.
Rodríguez, 2004TL: Colombia


flava Talbot 1932 T Colombia

flava Talbot 1932 T Colombia

flava Talbot 1932 T ?Colombia

flava Talbot 1932 T ?Colombia

Leptophobia nephthis

(Hopffer, 1874)TL: Bolivia; Peru


nephthis Hopffer 1874 T Bolivia;Peru

nephthis Hopffer 1874 T Bolivia;Peru

aymara Fruhstorfer 1908 T Bolivia

aymara Fruhstorfer 1908 T Bolivia

aymara Fruhstorfer 1908 T Bolivia

aymara Fruhstorfer 1908 T Bolivia

Leptophobia olympia olympia

(C. Felder & R. Felder, 1861)TL: "Venezuela"


olympia Felder & Felder 1861 T "Venezuela"

olympia Felder & Felder 1861 T "Venezuela"

live adult

live adult

Leptophobia olympia potoniei

Baumann & Reissinger, 1969TL: Peru


potoniéi Baumann & Reissinger 1969 T

potoniéi Baumann & Reissinger 1969 T
Leptophobia olympia [n. ssp.]
Lamas, MSPeru


Leptophobia penthica penthica

(Kollar, 1850)TL: Colombia


penthica Kollar 1850 T Colombia

penthica Kollar 1850 T Colombia

messala Fruhstorfer 1908 T "Peru"

messala Fruhstorfer 1908 T "Peru"

messala Fruhstorfer 1908 T "Peru"

messala Fruhstorfer 1908 T "Peru"

Leptophobia penthica basiliola

Fruhstorfer, 1908TL: "Bolivia"


basiliola Fruhstorfer 1908 T "Bolivia"

basiliola Fruhstorfer 1908 T "Bolivia"

Leptophobia penthica semicaesia

(C. Felder & R. Felder, 1865)TL: Colombia


semicaesia Felder & Felder 1865 T Colombia

semicaesia Felder & Felder 1865 T Colombia

semicaesia Felder & Felder 1865 T Colombia

semicaesia Felder & Felder 1865 T Colombia

Leptophobia penthica stamnata

(Lucas, 1852)TL: Venezuela


stamnata Lucas 1852 T Venezuela

stamnata Lucas 1852 T Venezuela

stamnata Lucas 1852 T ?Venezuela

stamnata Lucas 1852 T ?Venezuela

stamnata Lucas 1852 T ?Venezuela

stamnata Lucas 1852 T ?Venezuela

euthemia Felder & Felder 1861 T Venezuela

euthemia Felder & Felder 1861 T Venezuela

euthemia Felder & Felder 1861 T ?Venezuela

euthemia Felder & Felder 1861 T ?Venezuela

euthemia Felder & Felder 1861 T ?Venezuela

euthemia Felder & Felder 1861 T ?Venezuela

euthemia Felder & Felder 1861 T ?Venezuela

euthemia Felder & Felder 1861 T ?Venezuela

euthemia Felder & Felder 1861 T ?Venezuela

euthemia Felder & Felder 1861 T ?Venezuela
Leptophobia penthica [n. ssp.#1]
Lamas, MSTL: Ecuador

Leptophobia penthica [n. ssp.#2]
Lamas, MSTL: Peru

Leptophobia penthica [n. ssp.#3]
Lamas, MSTL: Peru

Leptophobia penthica [n. ssp.#4]
Lamas, MSTL: Peru

Leptophobia penthica [n. ssp.#5]
Lamas, MSTL: Bolivia


Leptophobia philoma philoma

(Hewitson, 1870)TL: Ecuador


philoma Hewitson 1870 T Ecuador

philoma Hewitson 1870 T Ecuador

philoma Hewitson 1870 T Ecuador

philoma Hewitson 1870 T Ecuador

Leptophobia philoma pastaza

(Joicey & Talbot, 1928)TL: Ecuador


pastaza Joicey & Talbot 1928 T Ecuador

pastaza Joicey & Talbot 1928 T Ecuador

pastaza Joicey & Talbot 1928 T Ecuador

pastaza Joicey & Talbot 1928 T Ecuador

Leptophobia philoma subargentea

A. Butler, 1898TL: Peru


subargentea Butler 1898 T Peru

subargentea Butler 1898 T Peru

lia Fruhstorfer 1908 T Bolivia

lia Fruhstorfer 1908 T Bolivia

lia Fruhstorfer 1908 T Bolivia

lia Fruhstorfer 1908 T Bolivia

live adult
Leptophobia philoma intermedia
Llorente & Le Crom, 2004TL: Colombia

Leptophobia philoma
pseudopenthica

Le Crom & Llorente, 2004TL: Colombia

Leptophobia philoma [n. ssp.]
Lamas, MSPeru


Leptophobia pinara pinara

(C. Felder & R. Felder, 1865)TL: Colombia


pinara Felder & Felder 1865 T Colombia

pinara Felder & Felder 1865 T Colombia

pinara Felder & Felder 1865 T Colombia

pinara Felder & Felder 1865 T Colombia

oiantheia Fruhstorfer 1907 T Peru

oiantheia Fruhstorfer 1907 T Peru

oiantheia Fruhstorfer 1907 T Peru

oiantheia Fruhstorfer 1907 T Peru

live adult
Leptophobia pinara [n. ssp.]
Lamas, MSPeru


Leptophobia tovaria

(Panama segregate)

Tovaria White

Panama


specimen

Leptophobia tovaria tovaria

(C. Felder & R. Felder, 1861)TL: Venezuela


tovaria Felder & Felder 1861 T Venezuela

tovaria Felder & Felder 1861 T Venezuela

Leptophobia tovaria gina

Fruhstorfer, 1908TL: Peru


gina Fruhstorfer 1908 T Peru

gina Fruhstorfer 1908 T Peru

gina Fruhstorfer 1908 T Peru

gina Fruhstorfer 1908 T Peru

Leptophobia tovaria maruga

Fruhstorfer, 1907TL: Ecuador


maruga Fruhstorfer 1907 T Ecuador

maruga Fruhstorfer 1907 T Ecuador

maruga Fruhstorfer 1907 T Ecuador

maruga Fruhstorfer 1907 T Ecuador

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

Leptophobia tovaria
subflavescens

(W. F. Kirby, 1887)TL: Colombia


subflavescens Kirby 1887 T Colombia

subflavescens Kirby 1887 T Colombia

subflavescens Kirby 1887 T Colombia

subflavescens Kirby 1887 T Colombia
Leptophobia tovaria sanctipetri
Andrade, Le Crom & Winhard, 2004TL: Colombia

Leptophobia tovaria pseudolympia
Le Crom, Llorente & Salazar,
2004TL: Colombia

Leptophobia tovaria [n. ssp.#1]
Lamas, MSTL: Panama

Leptophobia tovaria [n. ssp.#2]
Lamas, MSTL: Bolivia

Leptophobia tovaria [n. ssp.#3]
Lamas, MSTL: Argentina

Leptophobia [n. sp.#1] [n.
ssp.#1]

Lamas, MSTL: Venezuela

Leptophobia [n. sp.#1] [n.
ssp.#2]

Lamas, MSTL: Colombia

Leptophobia [n. sp.#1] [n.
ssp.#3]

Lamas, MSTL: Ecuador

Leptophobia [n. sp.#1] [n.
ssp.#4]

Lamas, MSTL: Peru

Leptophobia [n. sp.#2]
Lamas, MSTL: Peru

Itaballia demophile demophile
(Linnaeus, 1763)TL: "Indiis"


Itaballia demophile calydonia

(Boisduval, 1836)TL: Colombia


calydonia Boisduval 1836 T Colombia

calydonia Boisduval 1836 T Colombia

calydonia Boisduval 1836 T Colombia

calydonia Boisduval 1836 T Colombia

calydonia Boisduval 1836 T ?Colombia

calydonia Boisduval 1836 T ?Colombia

Itaballia demophile centralis

Joicey & Talbot, 1928

Black-banded White

S TX (one-time stray), E & S
Mexico to Panama

TL: Guatemala

centralis Joicey & Talbot 1928 T Guatemala

centralis Joicey & Talbot 1928 T Guatemala

centralis Joicey & Talbot 1928 T Guatemala

centralis Joicey & Talbot 1928 T Guatemala

centralis Joicey & Talbot 1928 T ?Guatemala

centralis Joicey & Talbot 1928 T ?Guatemala

magna Fruhstorfer 1907 T Honduras

magna Fruhstorfer 1907 T Honduras

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Itaballia demophile charopus

(Fruhstorfer, 1907)TL: Brazil (Am)


charopus Fruhstorfer 1907 T Brazil (Am)

charopus Fruhstorfer 1907 T Brazil (Am)

charopus Fruhstorfer 1907 T Brazil (Am)

charopus Fruhstorfer 1907 T Brazil (Am)

charopus Fruhstorfer 1907 T ?Brazil (Am)

charopus Fruhstorfer 1907 T ?Brazil (Am)
Itaballia demophile huebneri
(Fruhstorfer, 1907)TL: [Brazil]


Itaballia demophile lucania

(Fruhstorfer, 1907)TL: Peru


lucania Fruhstorfer 1907 T Peru

lucania Fruhstorfer 1907 T Peru

lucania Fruhstorfer 1907 T Peru

lucania Fruhstorfer 1907 T Peru

minthe Fruhstorfer 1907 T Ecuador

minthe Fruhstorfer 1907 T Ecuador

minthe Fruhstorfer 1907 T Ecuador

minthe Fruhstorfer 1907 T Ecuador

mustica Fruhstorfer 1907 T Bolivia

mustica Fruhstorfer 1907 T Bolivia

mustica Fruhstorfer 1907 T Bolivia

mustica Fruhstorfer 1907 T Bolivia

Itaballia demophile nimietes

(Fruhstorfer, 1907)TL: Brazil (Ba)


nimietes Fruhstorfer 1907 T Brazil (Ba)

nimietes Fruhstorfer 1907 T Brazil (Ba)

nimietes Fruhstorfer 1907 T Brazil (Ba)

nimietes Fruhstorfer 1907 T Brazil (Ba)

nimietes Fruhstorfer 1907 T ?Brazil (Ba)

nimietes Fruhstorfer 1907 T ?Brazil (Ba)

Itaballia demophile niphates

(Fruhstorfer, 1907)TL: Brazil (Pa)


niphates Fruhstorfer 1907 T Brazil (Pa)

niphates Fruhstorfer 1907 T Brazil (Pa)

niphates Fruhstorfer 1907 T ?Brazil (Pa)

niphates Fruhstorfer 1907 T ?Brazil (Pa)

Itaballia demophile niseias

(Fruhstorfer, 1907)TL: Paraguay


niseias Fruhstorfer 1907 T Paraguay

niseias Fruhstorfer 1907 T Paraguay

niseias Fruhstorfer 1907 T Paraguay

niseias Fruhstorfer 1907 T Paraguay

niseias Fruhstorfer 1907 T ?Paraguay

niseias Fruhstorfer 1907 T ?Paraguay

Itaballia marana

(E. Doubleday, 1844)TL: [Ecuador]


marana Doubleday 1844 T [Ecuador]

marana Doubleday 1844 T [Ecuador]

Itaballia pandosia pandosia

(Hewitson, 1853)TL: Venezuela


pandosia Hewitson 1853 T Venezuela

pandosia Hewitson 1853 T Venezuela

pandosia Hewitson 1853 T Venezuela

pandosia Hewitson 1853 T Venezuela

pandosia Hewitson 1853 T ?Venezuela

pandosia Hewitson 1853 T ?Venezuela

Itaballia pandosia kicaha

(Reakirt, 1863)

Brown-bordered White

S Mexico to Panama

TL: Honduras

notistriga Butler & Druce 1872 T Costa Rica

notistriga Butler & Druce 1872 T Costa Rica

notistriga Butler & Druce 1872 T Costa Rica

notistriga Butler & Druce 1872 T Costa Rica

notistriga Butler & Druce 1872 T ?Costa Rica

notistriga Butler & Druce 1872 T ?Costa Rica

lorenza Ehrmann 1920 T Honduras

lorenza Ehrmann 1920 T Honduras

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

habitat

habitat

habitat

Itaballia pandosia pisonis

(Hewitson, 1861)TL: "[Upper] Amazon"; Colombia


pisonis Hewitson 1861 T "[Upper] Amazon";Colombia

pisonis Hewitson 1861 T "[Upper] Amazon";Colombia

pisonis Hewitson 1861 T "[Upper] Amazon";Colombia

pisonis Hewitson 1861 T "[Upper] Amazon";Colombia

pisonis Hewitson 1861 T ?"[Upper] Amazon";Colombia

pisonis Hewitson 1861 T ?"[Upper] Amazon";Colombia

leptalina Bates 1861 T Brazil (Am)

leptalina Bates 1861 T Brazil (Am)

ophelia Fruhstorfer 1907 T Peru

ophelia Fruhstorfer 1907 T Peru

ophelia Fruhstorfer 1907 T Peru

ophelia Fruhstorfer 1907 T Peru

ludovica Fruhstorfer 1907 T Peru

ludovica Fruhstorfer 1907 T Peru

Itaballia pandosia sabata

(Fruhstorfer, 1907)

Brown-bordered White

SE Panama, W Colombia

TL: Colombia

sabata Fruhstorfer 1907 T Colombia

sabata Fruhstorfer 1907 T Colombia

sabata Fruhstorfer 1907 T Colombia

sabata Fruhstorfer 1907 T Colombia

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

Pieriballia viardi viardi

(Boisduval, 1836)

Viardi White

S TX (rare stray), E & W Mexico
to Honduras

TL: Mexico

viardi Boisduval 1836 T Mexico

viardi Boisduval 1836 T Mexico

viardi Boisduval 1836 T Mexico

viardi Boisduval 1836 T Mexico

habra Doubleday 1846 T Honduras

habra Doubleday 1846 T Honduras

habra Doubleday 1846 T Honduras

habra Doubleday 1846 T Honduras

laogore Godman & Salvin 1889 T Mexico (Gue/Oax)

laogore Godman & Salvin 1889 T Mexico (Gue/Oax)

laogore Godman & Salvin 1889 T Mexico (Gue/Oax)

laogore Godman & Salvin 1889 T Mexico (Gue/Oax)

intermedia Vázquez 1954 T Mexico (Ver)

intermedia Vázquez 1954 T Mexico (Ver)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

aberration

aberration

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

Pieriballia viardi apicalis

(A. Butler, 1898)TL: Ecuador


apicalis Butler 1898 T Ecuador

apicalis Butler 1898 T Ecuador

apicalis Butler 1898 T Ecuador

apicalis Butler 1898 T Ecuador

cocana Fruhstorfer 1907 T Ecuador

cocana Fruhstorfer 1907 T Ecuador

Pieriballia viardi decorata

(Joicey & Talbot, 1928)TL: Peru


decorata Joicey & Talbot 1928 T Peru

decorata Joicey & Talbot 1928 T Peru

decorata Joicey & Talbot 1928 T Peru

decorata Joicey & Talbot 1928 T Peru

decorata Joicey & Talbot 1928 T ?Peru

Pieriballia viardi interposita

(Joicey & Talbot, 1928)TL: Peru


interposita Joicey & Talbot 1928 T Peru

interposita Joicey & Talbot 1928 T Peru

interposita Joicey & Talbot 1928 T Peru

interposita Joicey & Talbot 1928 T Peru

maranonensis Joicey & Talbot 1928 T Peru

maranonensis Joicey & Talbot 1928 T Peru

maranonensis Joicey & Talbot 1928 T Peru

maranonensis Joicey & Talbot 1928 T Peru

Pieriballia viardi locusta

(C. Felder & R. Felder, 1861)TL: Colombia


locusta Felder & Felder 1861 T Colombia

locusta Felder & Felder 1861 T Colombia

locusta Felder & Felder 1861 T Colombia

locusta Felder & Felder 1861 T Colombia

Pieriballia viardi mandela

(C. Felder & R. Felder, 1861)TL: Venezuela


mandela Felder & Felder 1861 T Venezuela

mandela Felder & Felder 1861 T Venezuela

Pieriballia viardi molione

(Fruhstorfer, 1908)TL: Paraguay


molione Fruhstorfer 1908 T Paraguay

molione Fruhstorfer 1908 T Paraguay

molione Fruhstorfer 1908 T Paraguay

molione Fruhstorfer 1908 T Paraguay

impunctata Breyer 1939 T Argentina

impunctata Breyer 1939 T Argentina

Pieriballia viardi noctipennis

(A. Butler & H. Druce, 1872)

Viardi White

Costa Rica & Panama

TL: Costa Rica

noctipennis Butler & Druce 1872 T Costa Rica

noctipennis Butler & Druce 1872 T Costa Rica

noctipennis Butler & Druce 1872 T Costa Rica

noctipennis Butler & Druce 1872 T Costa Rica

noctipennis Butler & Druce 1872 T ?Costa Rica

noctipennis Butler & Druce 1872 T ?Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

immatures

immatures

immatures

immatures

Pieriballia viardi rubecula

(Fruhstorfer, 1907)TL: Peru


rubecula Fruhstorfer 1907 T Peru

rubecula Fruhstorfer 1907 T Peru

rubecula Fruhstorfer 1907 T Peru

rubecula Fruhstorfer 1907 T Peru

permagna Fruhstorfer 1907 T Peru

permagna Fruhstorfer 1907 T Peru

pallida Röber 1908 T Bolivia

pallida Röber 1908 T Bolivia

Pieriballia viardi tithoreides

(A. Butler, 1898)TL: Ecuador


tithoreides Butler 1898 T Ecuador

tithoreides Butler 1898 T Ecuador

tithoreides Butler 1898 T Ecuador

tithoreides Butler 1898 T Ecuador

tithoreides Butler 1898 T ?Ecuador

tithoreides Butler 1898 T ?Ecuador

Perrhybris lorena

(Hewitson, 1852)TL: Ecuador


lorena Hewitson 1852 T Ecuador

lorena Hewitson 1852 T Ecuador

lorena Hewitson 1852 T Ecuador

lorena Hewitson 1852 T Ecuador

jumena Fruhstorfer 1907 T Ecuador

jumena Fruhstorfer 1907 T Ecuador

luteifera Fruhstorfer 1907 T Peru

luteifera Fruhstorfer 1907 T Peru

luteifera Fruhstorfer 1907 T Peru

luteifera Fruhstorfer 1907 T Peru

peruncta Fruhstorfer 1907 T Bolivia

peruncta Fruhstorfer 1907 T Bolivia

peruncta Fruhstorfer 1907 T Bolivia

peruncta Fruhstorfer 1907 T Bolivia

Perrhybris lypera lypera

(Kollar, 1850)TL: Colombia


lypera Kollar 1850 T Colombia

lypera Kollar 1850 T Colombia

Perrhybris lypera
septentrionalis

Röber, 1928

Yellow-banded White

Guatemala to Panama

TL: Costa Rica

septentrionalis Röber 1928 T Costa Rica

septentrionalis Röber 1928 T Costa Rica

septentrionalis Röber 1928 T Costa Rica

septentrionalis Röber 1928 T Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Perrhybris lypera sulphuralis

(A. Butler, 1896)TL: Colombia


sulphuralis Butler 1896 T Colombia

sulphuralis Butler 1896 T Colombia

rosenbergi Butler 1896 T Colombia

rosenbergi Butler 1896 T Colombia

paravicinii Fruhstorfer 1907 T Ecuador

paravicinii Fruhstorfer 1907 T Ecuador

paravicinii Fruhstorfer 1907 T Ecuador

paravicinii Fruhstorfer 1907 T Ecuador

virilis Bryk 1929 T Colombia

virilis Bryk 1929 T Colombia

transvestita Bryk 1929 T

transvestita Bryk 1929 T

magnihirschfeldi Bryk 1929 T Colombia

magnihirschfeldi Bryk 1929 T Colombia
Perrhybris pamela pamela
(Stoll, 1780)TL: Surinam


Perrhybris pamela alethina

(A. Butler, 1872)

Dimorphic White

Costa Rica & Panama

TL: Costa Rica

alethina Butler 1872 T Costa Rica

alethina Butler 1872 T Costa Rica

alethina Butler 1872 T Costa Rica

alethina Butler 1872 T Costa Rica

ostrolenka Staudinger 1884 T Panama

ostrolenka Staudinger 1884 T Panama

ostrolenka Staudinger 1884 T Panama

ostrolenka Staudinger 1884 T Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

immatures

immatures

immatures

immatures

immatures

Perrhybris pamela amazonica

Fruhstorfer, 1907TL: Peru


amazonica Fruhstorfer 1907 T Peru

amazonica Fruhstorfer 1907 T Peru
Perrhybris pamela bertha
Lamas, 1981TL: Peru


Perrhybris pamela bogotana

(A. Butler, 1898)TL: Colombia


bogotana Butler 1898 T Colombia

bogotana Butler 1898 T Colombia

bogotana Butler 1898 T Colombia

bogotana Butler 1898 T Colombia

Perrhybris pamela boyi

J. Zikán, 1940TL: Brazil (Am)


boyi Zikán 1940 T Brazil (Am)

boyi Zikán 1940 T Brazil (Am)

Perrhybris pamela carmenta

Fruhstorfer, 1907TL: Peru


carmenta Fruhstorfer 1907 T Peru

carmenta Fruhstorfer 1907 T Peru

carmenta Fruhstorfer 1907 T Peru

carmenta Fruhstorfer 1907 T Peru

austrania Fruhstorfer 1907 T Bolivia

austrania Fruhstorfer 1907 T Bolivia

austrania Fruhstorfer 1907 T Bolivia

austrania Fruhstorfer 1907 T Bolivia

flammula Röber 1908 T Peru

flammula Röber 1908 T Peru

specimen

specimen

Perrhybris pamela chajulensis

J. Maza & R. G. Maza, 1989

Dimorphic White

N Oaxaca, Chiapas to Honduras

TL: Mexico (Chia)

chajulensis Maza & Maza 1989 HT Mexico (Chia)

chajulensis Maza & Maza 1989 HT Mexico (Chia)

chajulensis Maza & Maza 1989 HT Mexico (Chia)

chajulensis Maza & Maza 1989 T Mexico (Chia)

chajulensis Maza & Maza 1989 T Mexico (Chia)

chajulensis Maza & Maza 1989 T ?Mexico (Chia)

chajulensis Maza & Maza 1989 T ?Mexico (Chia)

chajulensis Maza & Maza 1989 PT Mexico (Chia)

chajulensis Maza & Maza 1989 PT Mexico (Chia)

chajulensis Maza & Maza 1989 PT Mexico (Chia)

chajulensis Maza & Maza 1989 PT Mexico (Chia)

chajulensis Maza & Maza 1989 PT Mexico (Chia)

chajulensis Maza & Maza 1989 PT Mexico (Chia)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Perrhybris pamela eieidias

Hübner, [1821]TL: [Brazil]


digitata Fruhstorfer 1907 T Brazil (ES)

digitata Fruhstorfer 1907 T Brazil (ES)

digitata Fruhstorfer 1907 T Brazil (ES)

digitata Fruhstorfer 1907 T Brazil (ES)

pandora Röber 1908 T Brazil (SP)

pandora Röber 1908 T Brazil (SP)

Perrhybris pamela flava

(Oberthür, 1896)TL: S. Amer.


flava Oberthür 1896 T S. Amer.

flava Oberthür 1896 T S. Amer.

flava Oberthür 1896 T S. Amer.

flava Oberthür 1896 T S. Amer.

Perrhybris pamela fruhstorferi

Röber, 1908

Dimorphic White

Panama

TL: Panama

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

Perrhybris pamela glessaria

Fruhstorfer, 1907TL: Ecuador


glessaria Fruhstorfer 1907 T Ecuador

glessaria Fruhstorfer 1907 T Ecuador

glessaria Fruhstorfer 1907 T Ecuador

glessaria Fruhstorfer 1907 T Ecuador

Perrhybris pamela incisa

Fruhstorfer, 1907TL: Brazil (Ba)


incisa Fruhstorfer 1907 T Brazil (Ba)

incisa Fruhstorfer 1907 T Brazil (Ba)

incisa Fruhstorfer 1907 T Brazil (Ba)

incisa Fruhstorfer 1907 T Brazil (Ba)
Perrhybris pamela lucasi
Fruhstorfer, 1907TL: French Guiana; Brazil


Perrhybris pamela malenka

(Hewitson, 1852)TL: Venezuela


malenka Hewitson 1852 T Venezuela

malenka Hewitson 1852 T Venezuela

Perrhybris pamela mapa

J. Maza & R. G. Maza, 1989

Dimorphic White

SW Chiapas

TL: Mexico (Chia)

mapa Maza & Maza 1989 T Mexico (Chia)

mapa Maza & Maza 1989 T Mexico (Chia)

mapa Maza & Maza 1989 T ?Mexico (Chia)

mapa Maza & Maza 1989 T ?Mexico (Chia)

mapa Maza & Maza 1989 PT Mexico (Chia)

mapa Maza & Maza 1989 PT Mexico (Chia)

mapa Maza & Maza 1989 PT Mexico (Chia)

mapa Maza & Maza 1989 PT Mexico (Chia)

mapa Maza & Maza 1989 PT Mexico (Chia)

mapa Maza & Maza 1989 PT Mexico (Chia)

specimen

specimen
Perrhybris pamela mazuka
Lamas, 1981TL: Peru

Perrhybris pamela [n. ssp.]
Lamas, MSCosta Rica


Charonias eurytele eurytele

(Hewitson, [1853])TL: Ecuador


eurytele Hewitson [1853] T Ecuador

eurytele Hewitson [1853] T Ecuador

eurytele Hewitson [1853] T Ecuador

eurytele Hewitson [1853] T Ecuador

eurytele Hewitson [1853] T ?Ecuador
Charonias eurytele caraca
Kaye, 1913TL: Venezuela


Charonias eurytele dismorphina

Röber, 1908TL: Colombia


dismorphina Röber 1908 T Colombia

dismorphina Röber 1908 T Colombia

Charonias eurytele dismorphites

(A. Butler, 1872)

Tiger White

Costa Rica & Panama

TL: Costa Rica

dismorphites Butler 1872 HT Costa Rica

dismorphites Butler 1872 HT Costa Rica

dismorphites Butler 1872 HT Costa Rica

dismorphites Butler 1872 HT Costa Rica

dismorphites Butler 1872 HT Costa Rica

dismorphites Butler 1872 T Costa Rica

dismorphites Butler 1872 T Costa Rica

dismorphites Butler 1872 T Costa Rica

dismorphites Butler 1872 T Costa Rica

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

lyceas Godman & Salvin 1889 T Panama

intermedia Schaus 1913 T Costa Rica

intermedia Schaus 1913 T Costa Rica

specimen

Charonias eurytele nigrescens

(Salvin & Godman, 1868)

Tiger White

S Mexico to Guatemala (at least)

TL: Guatemala

nigrescens Salvin & Godman 1868 T Guatemala

nigrescens Salvin & Godman 1868 T Guatemala

nigrescens Salvin & Godman 1868 T Guatemala

nigrescens Salvin & Godman 1868 T Guatemala

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Charonias eurytele [n. ssp.#1]

Lamas, MSTL: Colombia


albimaculata Röber 1908 T Colombia

albimaculata Röber 1908 T Colombia
Charonias eurytele [n. ssp.#2]
Lamas, MSTL: Venezuela


Charonias theano

(Boisduval, 1836)TL: Brazil (RJ)


theano Boisduval 1836 T Brazil (RJ)

theano Boisduval 1836 T Brazil (RJ)

theano Boisduval 1836 T Brazil (RJ)

theano Boisduval 1836 T Brazil (RJ)
Archonias brassolis brassolis
(Fabricius, 1776)TL: Surinam


Archonias brassolis approximata

(A. Butler, 1873)

Cattleheart White

SE Mexico to Panama

TL: Guatemala

approximata Butler 1873 T Guatemala

approximata Butler 1873 T Guatemala

approximata Butler 1873 T Guatemala

approximata Butler 1873 T Guatemala

papilionides Fruhstorfer 1907 T Honduras

papilionides Fruhstorfer 1907 T Honduras

papilionides Fruhstorfer 1907 T Honduras

papilionides Fruhstorfer 1907 T Honduras

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult
Archonias brassolis brevia
G. Rodríguez, Le Crom &
Salazar, 2004TL: Colombia


Archonias brassolis critias

(C. Felder & R. Felder, 1859)TL: S. Amer.


critias Felder & Felder 1859 T S. Amer.

critias Felder & Felder 1859 T S. Amer.

critias Felder & Felder 1859 T S. Amer.

critias Felder & Felder 1859 T S. Amer.

Archonias brassolis cutila

Fruhstorfer, 1907TL: Ecuador


cutila Fruhstorfer 1907 T Ecuador

cutila Fruhstorfer 1907 T Ecuador

cutila Fruhstorfer 1907 T Ecuador

cutila Fruhstorfer 1907 T Ecuador
Archonias brassolis marcias
Hübner, [1831]TL: Brazil (Ba)


Archonias brassolis negrina

(C. Felder & R. Felder, 1862)TL: "Brazil (Am)"


negrina Felder & Felder 1862 T "Brazil (Am)"

negrina Felder & Felder 1862 T "Brazil (Am)"

negrina Felder & Felder 1862 T "Brazil (Am)"

negrina Felder & Felder 1862 T "Brazil (Am)"

hyrnetho Fruhstorfer 1907 T Bolivia

hyrnetho Fruhstorfer 1907 T Bolivia

hyrnetho Fruhstorfer 1907 T Bolivia

hyrnetho Fruhstorfer 1907 T Bolivia

phaloreia Fruhstorfer 1907 T Peru

phaloreia Fruhstorfer 1907 T Peru

phaloreia Fruhstorfer 1907 T Peru

phaloreia Fruhstorfer 1907 T Peru

sabrina Fruhstorfer 1907 T Argentina

sabrina Fruhstorfer 1907 T Argentina

sabrina Fruhstorfer 1907 T Argentina

sabrina Fruhstorfer 1907 T Argentina

Archonias brassolis nigripennis

(A. Butler, 1873)TL: Colombia


nigripennis Butler 1873 T Colombia

nigripennis Butler 1873 T Colombia

nigripennis Butler 1873 T Colombia

nigripennis Butler 1873 T Colombia

hades Fruhstorfer 1907 T Colombia

hades Fruhstorfer 1907 T Colombia

Archonias brassolis rosacea

(A. Butler, 1873)TL: Ecuador


rosacea Butler 1873 T Ecuador

rosacea Butler 1873 T Ecuador

rosacea Butler 1873 T Ecuador

rosacea Butler 1873 T Ecuador

regillus Fruhstorfer 1907 T Ecuador

regillus Fruhstorfer 1907 T Ecuador

regillus Fruhstorfer 1907 T Ecuador

regillus Fruhstorfer 1907 T Ecuador

Archonias brassolis rubrosparsa

Stichel, 1908TL: Ecuador


rubrosparsa Stichel 1908 T Ecuador

rubrosparsa Stichel 1908 T Ecuador

rubrosparsa Stichel 1908 T Ecuador

rubrosparsa Stichel 1908 T Ecuador

archidona Fruhstorfer 1907 T Ecuador

archidona Fruhstorfer 1907 T Ecuador

Archonias brassolis semialba

Constantino, Salazar &
Rodríguez, 2004TL: Colombia


semialba Constantino et al. 2004 AT Colombia

semialba Constantino et al. 2004 AT Colombia

semialba Constantino et al. 2004 PT Colombia

semialba Constantino et al. 2004 PT Colombia

Archonias brassolis tereas

(Godart, 1819)TL: Brazil


tereas Godart 1819 T Brazil

tereas Godart 1819 T Brazil

uniplaga Fruhstorfer 1907 T Brazil (SP/RS)

uniplaga Fruhstorfer 1907 T Brazil (SP/RS)

uniplaga Fruhstorfer 1907 T Brazil (SP/RS)

uniplaga Fruhstorfer 1907 T Brazil (SP/RS)

Catasticta abiseo

Lamas & Bollino, 2004TL: Peru


abiseo Lamas & Bollino 2004 T Peru

abiseo Lamas & Bollino 2004 T Peru

Catasticta affinis affinis

Röber, 1909TL: Colombia


affinis Röber 1909 T Colombia

affinis Röber 1909 T Colombia

talboti Joicey & Rosenberg 1915 T

talboti Joicey & Rosenberg 1915 T

talboti Joicey & Rosenberg 1915 T

talboti Joicey & Rosenberg 1915 T

Catasticta affinis giga

F. Brown & Gabriel, 1939TL: Colombia


giga Brown & Gabriel 1939 T Colombia

giga Brown & Gabriel 1939 T Colombia

giga Brown & Gabriel 1939 T Colombia

giga Brown & Gabriel 1939 T Colombia

Catasticta albofasciata
albofasciata

Lathy & Rosenberg, 1912TL: Colombia


albofasciata Lathy & Rosenberg 1912 T Colombia

albofasciata Lathy & Rosenberg 1912 T Colombia

albofasciata Lathy & Rosenberg 1912 T Colombia

albofasciata Lathy & Rosenberg 1912 T Colombia

lubentina Fassl 1915 T Colombia

lubentina Fassl 1915 T Colombia

Catasticta albofasciata
rubroreducta

Reissinger, 1972TL: Ecuador


rubroreducta Reissinger 1972 T Ecuador

rubroreducta Reissinger 1972 T Ecuador

Catasticta amastris amastris

(Hewitson, 1874)TL: Bolivia


amastris Hewitson 1874 T Bolivia

amastris Hewitson 1874 T Bolivia

amastris Hewitson 1874 T Bolivia

amastris Hewitson 1874 T Bolivia

niobe Röber 1908 T Bolivia

niobe Röber 1908 T Bolivia

Catasticta amastris dentata

Lathy & Rosenberg, 1912TL: Peru


dentata Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

dentata Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

dentata Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

dentata Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

specimen

specimen

Catasticta anaitis anaitis

(Hewitson, 1869)TL: Ecuador


anaitis Hewitson 1869 T Ecuador

anaitis Hewitson 1869 T Ecuador

anaitis Hewitson 1869 T Ecuador

anaitis Hewitson 1869 T Ecuador

Catasticta anaitis felicitas

Eitschberger & T. Racheli, 1998TL: Peru


felicitas Eitschberger & Racheli 1998 T Peru

felicitas Eitschberger & Racheli 1998 T Peru

Catasticta anaitis sordida

A. Butler, 1897TL: Bolivia


sordida Butler 1897 T Bolivia

sordida Butler 1897 T Bolivia

tanoia Brown 1939 T Bolivia

tanoia Brown 1939 T Bolivia

Catasticta anaitis suasella

Röber, 1908TL: Peru


suasella Röber 1908 T Peru

suasella Röber 1908 T Peru

minor Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

minor Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

minor Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

minor Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

Catasticta apaturina apaturina

A. Butler, 1901TL: Ecuador


apaturina Butler 1901 T Ecuador

apaturina Butler 1901 T Ecuador

apaturina Butler 1901 T Ecuador

apaturina Butler 1901 T Ecuador

Catasticta apaturina citra

F. Brown, 1939TL: Peru


citra Brown 1939 T Peru

citra Brown 1939 T Peru

Catasticta apaturina subturina

Reissinger, 1972TL: Colombia


subturina Reissinger 1972 T Colombia

subturina Reissinger 1972 T Colombia

Catasticta apaturina supraturina

Reissinger, 1972TL: Peru


supraturina Reissinger 1972 T Peru

supraturina Reissinger 1972 T Peru

Catasticta arborardens

Reissinger, 1972TL: Peru


arborardens Reissinger 1972 T Peru

arborardens Reissinger 1972 T Peru

Catasticta atahuallpa

(Eitschberger & T. Racheli,
1998)TL: Peru


specimen

specimen

Catasticta aureomaculata
aureomaculata

Lathy & Rosenberg, 1912TL: Peru


aureomaculata Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

aureomaculata Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

aureomaculata Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

aureomaculata Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

Catasticta aureomaculata
gabrieli

Reissinger, 1972TL: Peru


gabrieli Reissinger 1972 T Peru

gabrieli Reissinger 1972 T Peru
Catasticta aureomaculata [n.
ssp.]

Lamas, MSPeru


Catasticta bithys

(Hübner, [1831])TL: Brazil (SP)


rosenbergi Reissinger 1972 T

rosenbergi Reissinger 1972 T

Catasticta cerberus

Godman & Salvin, 1889

Costa Rican Dartwhite

Costa Rica & Panama

TL: Costa Rica

cerberus Godman & Salvin 1889 T Costa Rica

cerberus Godman & Salvin 1889 T Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Catasticta chelidonis chelidonis

(Hopffer, 1874)TL: Bolivia


chelidonis Hopffer 1874 T Bolivia

chelidonis Hopffer 1874 T Bolivia

Catasticta chelidonis contrasta

Reissinger, 1972TL: Peru


contrasta Reissinger 1972 T Peru

contrasta Reissinger 1972 T Peru

Catasticta chelidonis igneata

Reissinger, 1972TL: Peru


igneata Reissinger 1972 T Peru

igneata Reissinger 1972 T Peru

Catasticta chelidonis jacinta

A. Butler, 1901TL: Bolivia


jacinta Butler 1901 T Bolivia

jacinta Butler 1901 T Bolivia

jacinta Butler 1901 T Bolivia

jacinta Butler 1901 T Bolivia

teara Brown 1939 T Bolivia

teara Brown 1939 T Bolivia

chelalba Brown 1939 T Bolivia

chelalba Brown 1939 T Bolivia

chelalba Brown 1939 T Bolivia

chelalba Brown 1939 T Bolivia

Catasticta chelidonis taminoides

Eitschberger & T. Racheli, 1998TL: Bolivia


taminoides Eitschberger & Racheli 1998 T Bolivia

taminoides Eitschberger & Racheli 1998 T Bolivia

Catasticta chrysolopha
chrysolopha

(Kollar, 1850)TL: [Colombia]


chrysolopha Kollar 1850 T [Colombia]

chrysolopha Kollar 1850 T [Colombia]

chrysolopha Kollar 1850 T [Colombia]

chrysolopha Kollar 1850 T [Colombia]

xeque Mengel 1899 T Colombia

xeque Mengel 1899 T Colombia

Catasticta chrysolopha adamsi

(Eitschberger & T. Racheli,
1998)TL: Colombia


adamsi Eitschberger & Racheli 1998 T Colombia

adamsi Eitschberger & Racheli 1998 T Colombia

Catasticta chrysolopha beatrizae

Bollino & Costa, 2007TL: Venezuela


beatrizae Bollino & Costa 2007 T Venezuela

beatrizae Bollino & Costa 2007 T Venezuela

beatrizae Bollino & Costa 2007 T Venezuela

Catasticta chrysolopha quiroza

F. Brown, 1939TL: Peru


quiroza Brown 1939 T Peru

quiroza Brown 1939 T Peru

meleander Reissinger 1972 T Peru

meleander Reissinger 1972 T Peru

specimen

specimen

Catasticta chrysolopha spectrum

Reissinger, 1972TL: Venezuela


spectrum Reissinger 1972 T Venezuela

spectrum Reissinger 1972 T Venezuela
Catasticta chrysolopha [n. ssp.]
Lamas, MSPeru


Catasticta cinerea cinerea

A. Butler, 1897TL: ["Ecuador"]


cinerea Butler 1897 T ["Ecuador"]

cinerea Butler 1897 T ["Ecuador"]

cinerea Butler 1897 T ["Ecuador"]

cinerea Butler 1897 T ["Ecuador"]

toppini Sharpe 1915 T Peru;Bolivia

toppini Sharpe 1915 T Peru;Bolivia

toppini Sharpe 1915 T Peru;Bolivia

toppini Sharpe 1915 T Peru;Bolivia

dusca Brown 1939 T Bolivia

dusca Brown 1939 T Bolivia

dusca Brown 1939 T ?Bolivia

ariadne Reissinger 1972 T Peru

ariadne Reissinger 1972 T Peru

Catasticta cinerea suprema

Fassl, 1915TL: Colombia


suprema Fassl 1915 T Colombia

suprema Fassl 1915 T Colombia

Catasticta coerulescens
coerulescens

(Eitschberger & T. Racheli,
1998)TL: Peru


coerulescens Eitschberger & Racheli 1998 T Peru

coerulescens Eitschberger & Racheli 1998 T Peru

coerulescens Eitschberger & Racheli 1998 T ?Peru

coerulescens Eitschberger & Racheli 1998 T ?Peru
Catasticta coerulescens intimpa
Bollino & Boyer, 2008TL: Peru


Catasticta colla colla

(E. Doubleday, 1847)TL: Bolivia


colla Doubleday 1847 T Bolivia

colla Doubleday 1847 T Bolivia

colla Doubleday 1847 T Bolivia

colla Doubleday 1847 T Bolivia

philomelas Brown 1939 T Bolivia

philomelas Brown 1939 T Bolivia

naranja Brown & Gabriel 1939 T Bolivia

naranja Brown & Gabriel 1939 T Bolivia

Catasticta colla philomene

Röber, 1908TL: Bolivia


philomene Röber 1908 T Bolivia

philomene Röber 1908 T Bolivia

Catasticta colla punctata

Lathy & Rosenberg, 1912TL: Peru


punctata Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

punctata Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

punctata Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

punctata Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

hypoleuca Brown 1939 T Peru

hypoleuca Brown 1939 T Peru

obsoleta Brown & Goodson 1940 T Peru

obsoleta Brown & Goodson 1940 T Peru

Catasticta collina collina

F. Brown, 1939TL: Peru


collina Brown 1939 T Peru

collina Brown 1939 T Peru

Catasticta collina carpis

Reissinger, 1972TL: Peru


carpis Reissinger 1972 T Peru

carpis Reissinger 1972 T Peru

Catasticta cora

(Lucas, 1852)TL: Peru


cora Lucas 1852 T Peru

cora Lucas 1852 T Peru

cora Lucas 1852 T Peru

cora Lucas 1852 T Peru

paradoxa Röber 1909 T Peru

paradoxa Röber 1909 T Peru

Catasticta corcyra corcyra

(C. Felder & R. Felder, 1859)TL: [Bolivia]


corcyra Felder & Felder 1859 T [Bolivia]

corcyra Felder & Felder 1859 T [Bolivia]

corcyra Felder & Felder 1859 T [Bolivia]

corcyra Felder & Felder 1859 T [Bolivia]

linea Brown 1939 T Peru

linea Brown 1939 T Peru

Catasticta corcyra staudingeri

A. Butler, 1897TL: Peru


staudingeri Butler 1897 T Peru

staudingeri Butler 1897 T Peru

staudingeri Butler 1897 T Peru

staudingeri Butler 1897 T Peru

Catasticta ctemene ctemene

(Hewitson, 1869)TL: Ecuador


ctemene Hewitson 1869 T Ecuador

ctemene Hewitson 1869 T Ecuador

ctemene Hewitson 1869 T Ecuador

ctemene Hewitson 1869 T Ecuador

Catasticta ctemene actinotis

A. Butler, 1872

Darkened Dartwhite

Costa Rica & Panama

TL: Costa Rica

actinotis Butler 1872 ST Costa Rica

actinotis Butler 1872 ST Costa Rica

actinotis Butler 1872 ST Costa Rica

actinotis Butler 1872 T Costa Rica

actinotis Butler 1872 T Costa Rica

actinotis Butler 1872 T Costa Rica

actinotis Butler 1872 T Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

Catasticta ctemene alma

(Hopffer, 1874)TL: Bolivia


alma Hopffer 1874 T Bolivia

alma Hopffer 1874 T Bolivia

albina Lathy & Rosenberg 1912 T Bolivia

albina Lathy & Rosenberg 1912 T Bolivia

albina Lathy & Rosenberg 1912 T Bolivia

albina Lathy & Rosenberg 1912 T Bolivia

zebra Fruhstorfer 1912 T Bolivia

zebra Fruhstorfer 1912 T Bolivia

manipulated adult

live adult

Catasticta ctemene grisella

Eitschberger & T. Racheli, 1998TL: Peru


grisella Eitschberger & Racheli 1998 T Peru

grisella Eitschberger & Racheli 1998 T Peru

Catasticta ctemene rubricata

Weymer, 1907TL: Colombia


rubricata Weymer 1907 T Colombia

rubricata Weymer 1907 T Colombia

Catasticta ctemene strigosa

A. Butler, 1896TL: Peru


strigosa Butler 1896 T Peru

strigosa Butler 1896 T Peru

strigosa Butler 1896 T Peru

strigosa Butler 1896 T Peru

specimen

specimen

Catasticta ctemene zebrella

Fruhstorfer, 1912TL: Peru


zebrella Fruhstorfer 1912 T Peru

zebrella Fruhstorfer 1912 T Peru

zebrella Fruhstorfer 1912 T ?Peru

fuliginosa Reissinger 1972 T Peru

fuliginosa Reissinger 1972 T Peru
Catasticta ctemene [n. ssp.]
Lamas, MSPeru


Catasticta discalba

F. Brown & Gabriel, 1939TL: Ecuador


discalba Brown & Gabriel 1939 T Ecuador

discalba Brown & Gabriel 1939 T Ecuador

discalba Brown & Gabriel 1939 T Ecuador

discalba Brown & Gabriel 1939 T Ecuador

Catasticta distincta

Lathy & Rosenberg, 1912TL: Peru


distincta Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

distincta Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

distincta Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

distincta Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

Catasticta duida

F. Brown, 1932TL: Venezuela


duida Brown 1932 T Venezuela

duida Brown 1932 T Venezuela

Catasticta eurigania eurigania

(Hewitson, 1870)TL: Ecuador


eurigania Hewitson 1870 T Ecuador

eurigania Hewitson 1870 T Ecuador

eurigania Hewitson 1870 T Ecuador

eurigania Hewitson 1870 T Ecuador

specimen

specimen

Catasticta eurigania straminea

A. Butler, 1896TL: "Ecuador"


straminea Butler 1896 T "Ecuador"

straminea Butler 1896 T "Ecuador"

straminea Butler 1896 T "Ecuador"

straminea Butler 1896 T "Ecuador"

specimen

specimen

specimen

specimen

Catasticta ferra ferra

F. Brown & Gabriel, 1939TL: Ecuador


ferra Brown & Gabriel 1939 T Ecuador

ferra Brown & Gabriel 1939 T Ecuador

ferra Brown & Gabriel 1939 T Ecuador

ferra Brown & Gabriel 1939 T Ecuador

pastaza Brown 1939 T Ecuador

pastaza Brown 1939 T Ecuador

live adult

Catasticta ferra ferruginosa

Eitschberger & T. Racheli, 1998TL: Ecuador


ferruginosa Eitschberger & Racheli 1998 T Ecuador

ferruginosa Eitschberger & Racheli 1998 T Ecuador

Catasticta ferra orcus

Eitschberger & T. Racheli, 1998TL: Colombia


orcus Eitschberger & Racheli 1998 T Colombia

orcus Eitschberger & Racheli 1998 T Colombia

orcus Eitschberger & Racheli 1998 T ?Colombia

orcus Eitschberger & Racheli 1998 T ?Colombia

Catasticta ferra putumayo

Eitschberger & T. Racheli, 1998TL: Colombia


putumayo Eitschberger & Racheli 1998 T Colombia

putumayo Eitschberger & Racheli 1998 T Colombia

putumayo Eitschberger & Racheli 1998 T ?Colombia

Catasticta flisa flisa

(Herrich-Schäffer, [1858])

Narrow-banded Dartwhite

[= arechiza], E & W Mexico to
Guatemala

TL: Mexico

flisa Herrich-Schäffer [1858] T Mexico

flisa Herrich-Schäffer [1858] T Mexico

flisa Herrich-Schäffer [1858] T Mexico

flisa Herrich-Schäffer [1858] T Mexico

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

Catasticta flisa archoflisa

Eitschberger & T. Racheli, 1998

Narrow-banded Dartwhite

Panama

TL: Panama

archoflisa Eitschberger & Racheli 1998 HT Panama

archoflisa Eitschberger & Racheli 1998 HT Panama

archoflisa Eitschberger & Racheli 1998 HT Panama

archoflisa Eitschberger & Racheli 1998 T Panama

archoflisa Eitschberger & Racheli 1998 T Panama

Catasticta flisa arechiza

(Reakirt, 1866)TL: Mexico


avinoffi Reissinger 1972 T Mexico (Ver)

avinoffi Reissinger 1972 T Mexico (Ver)
Catasticta flisa briseis
Eitschberger & T. Racheli, 1998TL: Venezuela


Catasticta flisa dilutior

Avinoff, 1926TL: Colombia


dilutior Avinoff 1926 T Colombia

dilutior Avinoff 1926 T Colombia

alcyone Reissinger 1972 T Ecuador

alcyone Reissinger 1972 T Ecuador

hermione Reissinger 1972 T Venezuela

hermione Reissinger 1972 T Venezuela

Catasticta flisa duna

Eitschberger & T. Racheli, 1998TL: Ecuador


duna Eitschberger & Racheli 1998 T Ecuador

duna Eitschberger & Racheli 1998 T Ecuador

live adult

Catasticta flisa flisandra

Reissinger, 1972

Narrow-banded Dartwhite

Chiapas & Guatemala

TL: Guatemala

flisandra Reissinger 1972 T Guatemala

flisandra Reissinger 1972 T Guatemala

maya Brown 1939 T Guatemala

maya Brown 1939 T Guatemala

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

Catasticta flisa flisella

Reissinger, 1972

Narrow-banded Dartwhite

SE Mexico to El Salvador

TL: Guatemala

flisella Reissinger 1972 T Guatemala

flisella Reissinger 1972 T Guatemala

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Catasticta flisa flisoides

Eitschberger & T. Racheli, 1998TL: Colombia


flisoides Eitschberger & Racheli 1998 T Colombia

flisoides Eitschberger & Racheli 1998 T Colombia

flisoides Eitschberger & Racheli 1998 T ?Colombia

flisoides Eitschberger & Racheli 1998 T ?Colombia

flisoides Eitschberger & Racheli 1998 T ?Colombia

Catasticta flisa melanisa

Eitschberger & T. Racheli, 1998

Narrow-banded Dartwhite

Costa Rica

TL: Costa Rica

melanisa Eitschberger & Racheli 1998 HT Costa Rica

melanisa Eitschberger & Racheli 1998 HT Costa Rica

melanisa Eitschberger & Racheli 1998 HT Costa Rica

melanisa Eitschberger & Racheli 1998 T Costa Rica

melanisa Eitschberger & Racheli 1998 T Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

Catasticta flisa noakesi

Joicey & Rosenberg, 1915TL: Colombia


noakesi Joicey & Rosenberg 1915 T Colombia

noakesi Joicey & Rosenberg 1915 T Colombia

noakesi Joicey & Rosenberg 1915 T Colombia

noakesi Joicey & Rosenberg 1915 T Colombia

Catasticta flisa postaurea

F. Brown, 1933TL: Colombia


postaurea Brown 1933 T Colombia

postaurea Brown 1933 T Colombia

Catasticta flisa viloria

Bollino & Costa, 2007TL: Venezuela


viloria Bollino & Costa 2007 T Venezuela

viloria Bollino & Costa 2007 T Venezuela

viloria Bollino & Costa 2007 T Venezuela

Catasticta oaxaca

Beutelspacher, 1984

Oaxacan Dartwhite

Oaxaca and Chiapas, Mexico

TL: Mexico (Oax)

oaxaca Beutelspacher 1984 HT Mexico (Oax)

oaxaca Beutelspacher 1984 HT Mexico (Oax)

oaxaca Beutelspacher 1984 HT Mexico (Oax)

oaxaca Beutelspacher 1984 T Mexico (Oax)

oaxaca Beutelspacher 1984 T Mexico (Oax)

oaxaca Beutelspacher 1984 T Mexico (Oax)

oaxaca Beutelspacher 1984 T Mexico (Oax)

oaxaca Beutelspacher 1984 PT Mexico (Oax)

oaxaca Beutelspacher 1984 PT Mexico (Oax)

oaxaca Beutelspacher 1984 PT Mexico (Oax)

live adult

live adult

live adult

Catasticta frontina frontina

F. Brown & Gabriel, 1939TL: Colombia


frontina Brown & Gabriel 1939 T Colombia

frontina Brown & Gabriel 1939 T Colombia

frontina Brown & Gabriel 1939 T Colombia

frontina Brown & Gabriel 1939 T Colombia

joiceyi Reissinger 1972 T Colombia

joiceyi Reissinger 1972 T Colombia

Catasticta frontina muehlei

Eitschberger & T. Racheli, 1998TL: Ecuador


muehlei Eitschberger & Racheli 1998 T Ecuador

muehlei Eitschberger & Racheli 1998 T Ecuador

Catasticta fulva fulva

Joicey & Rosenberg, 1915TL: Peru


fulva Joicey & Rosenberg 1915 T Peru

fulva Joicey & Rosenberg 1915 T Peru

fulva Joicey & Rosenberg 1915 T Peru

fulva Joicey & Rosenberg 1915 T Peru

fulva Joicey & Rosenberg 1915 T Peru

fulva Joicey & Rosenberg 1915 T Peru

ganymedes Tessmann 1928 T Peru

ganymedes Tessmann 1928 T Peru

specimen

specimen

Catasticta fulva kentae

F. Brown & Goodson, 1940TL: Peru


kentae Brown & Goodson 1940 T Peru

kentae Brown & Goodson 1940 T Peru
Catasticta fulva anaranjada
Bollino & S. Padrón, 2016TL: Peru


Catasticta grisea

Joicey & Rosenberg, 1915TL: Peru


grisea Joicey & Rosenberg 1915 T Peru

grisea Joicey & Rosenberg 1915 T Peru

grisea Joicey & Rosenberg 1915 T Peru

grisea Joicey & Rosenberg 1915 T Peru

Catasticta hebra hebra

(Lucas, 1852)TL: Colombia


hebra Lucas 1852 T Colombia

hebra Lucas 1852 T Colombia

Catasticta hebra apollinari

Fassl, 1915TL: Colombia


apollinari Fassl 1915 T Colombia

apollinari Fassl 1915 T Colombia

Catasticta hebra crowleyi

A. Butler, 1901TL: Venezuela


crowleyi Butler 1901 T Venezuela

crowleyi Butler 1901 T Venezuela

crowleyi Butler 1901 T Venezuela

crowleyi Butler 1901 T Venezuela

Catasticta hebra mariae

Eitschberger & T. Racheli, 1998TL: Colombia


mariae Eitschberger & Racheli 1998 T Colombia

mariae Eitschberger & Racheli 1998 T Colombia

Catasticta hebra potamea

(C. Felder & R. Felder, 1861)TL: Venezuela; "Ecuador"


potamea Felder & Felder 1861 T Venezuela;"Ecuador"

potamea Felder & Felder 1861 T Venezuela;"Ecuador"

potamea Felder & Felder 1861 T Venezuela;"Ecuador"

potamea Felder & Felder 1861 T Venezuela;"Ecuador"

angulifera Avinoff 1926 T Venezuela

angulifera Avinoff 1926 T Venezuela

Catasticta hegemon hegemon

Godman & Salvin, 1889

Frosted Dartwhite

Costa Rica & Panama

TL: Costa Rica

hegemon Godman & Salvin 1889 T Costa Rica

hegemon Godman & Salvin 1889 T Costa Rica

hegemon Godman & Salvin 1889 T Costa Rica

hegemon Godman & Salvin 1889 T Costa Rica

chiricana Röber 1924 T Panama

chiricana Röber 1924 T Panama

chiricana Röber 1924 T Panama

chiricana Röber 1924 T Panama

chiricana Röber 1924 T Panama

tincta Brown 1939 T Costa Rica

tincta Brown 1939 T Costa Rica

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

Catasticta hegemon helle

Röber, 1924TL: Colombia


helle Röber 1924 T Colombia

helle Röber 1924 T Colombia

Catasticta hegemon tatae

F. Brown & Gabriel, 1939TL: Ecuador


tatae Brown & Gabriel 1939 T Ecuador

tatae Brown & Gabriel 1939 T Ecuador

Catasticta huancabambensis
huancabambensis

Joicey & Rosenberg, 1915TL: Peru


huancabambensis Joicey & Rosenberg 1915 T Peru

huancabambensis Joicey & Rosenberg 1915 T Peru

huancabambensis Joicey & Rosenberg 1915 T Peru

huancabambensis Joicey & Rosenberg 1915 T Peru

phile Röber 1924 T Peru

phile Röber 1924 T Peru

Catasticta huancabambensis bamba

Reissinger, 1972TL: Peru


bamba Reissinger 1972 T Peru

bamba Reissinger 1972 T Peru

Catasticta huebneri

Lathy & Rosenberg, 1912TL: "Peru"


huebneri Lathy & Rosenberg 1912 T "Peru"

huebneri Lathy & Rosenberg 1912 T "Peru"

hübneri Lathy & Rosenberg 1912 T

hübneri Lathy & Rosenberg 1912 T

Catasticta incerta incerta

(Dognin, 1888)TL: Ecuador


incerta Dognin 1888 T Ecuador

incerta Dognin 1888 T Ecuador

incerta Dognin 1888 T Ecuador

incerta Dognin 1888 T Ecuador

vapina Butler 1897 T Ecuador

vapina Butler 1897 T Ecuador

vapina Butler 1897 T Ecuador

vapina Butler 1897 T Ecuador

Catasticta incerta concerta

Eitschberger & T. Racheli, 1998TL: Ecuador


concerta Eitschberger & Racheli 1998 T Ecuador

concerta Eitschberger & Racheli 1998 T Ecuador

Catasticta lanceolata lanceolata

Lathy & Rosenberg, 1912TL: Colombia


lanceolata Lathy & Rosenberg 1912 T Colombia

lanceolata Lathy & Rosenberg 1912 T Colombia

lanceolata Lathy & Rosenberg 1912 T Colombia

lanceolata Lathy & Rosenberg 1912 T Colombia

tolima Fassl 1915 T Colombia

tolima Fassl 1915 T Colombia

Catasticta lanceolata alexandra

Bollino & L. Rodríguez,
2003TL: Colombia


alexandra Bollino & Rodríguez 2003 T Colombia

alexandra Bollino & Rodríguez 2003 T Colombia

alexandra Bollino & Rodríguez 2003 T Colombia

alexandra Bollino & Rodríguez 2003 T Colombia

Catasticta leucophaea leucophaea

Lathy & Rosenberg, 1912TL: Peru


leucophaea Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

leucophaea Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

leucophaea Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

leucophaea Lathy & Rosenberg 1912 T Peru

Catasticta leucophaea lathyi

Joicey & Talbot, 1918TL: Ecuador


lathyi Joicey & Talbot 1918 T Ecuador

lathyi Joicey & Talbot 1918 T Ecuador

lathyi Joicey & Talbot 1918 T Ecuador

lathyi Joicey & Talbot 1918 T Ecuador

Catasticta lisa

Baumann & Reissinger, 1969TL: Peru


lisa Baumann & Reissinger 1969 T Peru

lisa Baumann & Reissinger 1969 T Peru

lisa Baumann & Reissinger 1969 T Peru

lisa Baumann & Reissinger 1969 T Peru

Catasticta ludovici

Eitschberger & T. Racheli, 1998TL: Ecuador


ludovici Eitschberger & Racheli 1998 T Ecuador

ludovici Eitschberger & Racheli 1998 T Ecuador

Catasticta lycurgus

(Godman & Salvin, 1880)TL: Colombia


lycurgus Godman & Salvin 1880 T Colombia

lycurgus Godman & Salvin 1880 T Colombia

lycurgus Godman & Salvin 1880 T Colombia

lycurgus Godman & Salvin 1880 T Colombia

Catasticta manco manco

(E. Doubleday, 1848)TL: Bolivia


manco Doubleday 1848 T Bolivia

manco Doubleday 1848 T Bolivia

manco Doubleday 1848 T Bolivia

manco Doubleday 1848 T Bolivia

Catasticta manco capac

Eitschberger & T. Racheli, 1998TL: Peru


capac Eitschberger & Racheli 1998 T Peru

capac Eitschberger & Racheli 1998 T Peru

Catasticta manco reissingeri

Eitschberger & T. Racheli, 1998TL: Peru


reissingeri Eitschberger & Racheli 1998 T Peru

reissingeri Eitschberger & Racheli 1998 T Peru

reissingeri Eitschberger & Racheli 1998 T ?Peru

reissingeri Eitschberger & Racheli 1998 T ?Peru

specimen

specimen

specimen

specimen

Catasticta marcapita marcapita

Röber, 1909TL: Bolivia


marcapita Röber 1909 T Bolivia

marcapita Röber 1909 T Bolivia

specimen

specimen

Catasticta marcapita boettgeri

Bollino & Lamas, 2004TL: Peru


boettgeri Bollino & Lamas 2004 T Peru

boettgeri Bollino & Lamas 2004 T Peru

Catasticta marcapita roberti

Reissinger, 1972TL: Peru


roberti Reissinger 1972 T Peru

roberti Reissinger 1972 T Peru

Catasticta modesta modesta

(Lucas, 1852)TL: Peru


modesta Lucas 1852 T Peru

modesta Lucas 1852 T Peru

macropinava Reissinger 1972 T Peru

macropinava Reissinger 1972 T Peru

Catasticta modesta goodsoni

Reissinger, 1972TL: Peru


goodsoni Reissinger 1972 T Peru

goodsoni Reissinger 1972 T Peru

Catasticta modesta sachapuyo

Bollino & Vitale, 2003TL: Peru


sachapuyo Bollino & Vitale 2003 HT Peru

sachapuyo Bollino & Vitale 2003 HT Peru

sachapuyo Bollino & Vitale 2003 HT Peru

sachapuyo Bollino & Vitale 2003 T Peru

sachapuyo Bollino & Vitale 2003 T Peru

sachapuyo Bollino & Vitale 2003 T Peru

sachapuyo Bollino & Vitale 2003 T Peru
Catasticta modesta [n. ssp.]
Bollino, MSBolivia


Catasticta nimbata nimbata

Joicey & Talbot, 1918TL: Peru


nimbata Joicey & Talbot 1918 T Peru

nimbata Joicey & Talbot 1918 T Peru

nimbata Joicey & Talbot 1918 T Peru

nimbata Joicey & Talbot 1918 T Peru

nimbata Joicey & Talbot 1918 T ?Peru

feldera Brown 1939 T Bolivia

feldera Brown 1939 T Bolivia

Catasticta nimbata philobata

Eitschberger & T. Racheli, 1998TL: Peru


philobata Eitschberger & Racheli 1998 T Peru

philobata Eitschberger & Racheli 1998 T Peru

Catasticta nimbata pleione

Eitschberger & T. Racheli, 1998TL: Peru


pleione Eitschberger & Racheli 1998 T Peru

pleione Eitschberger & Racheli 1998 T Peru

Catasticta nimbice nimbice

(Boisduval, 1836)

Mexican Dartwhite

W TX, E & W Mexico to Oaxaca

TL: Mexico

nimbice Boisduval 1836 T Mexico

nimbice Boisduval 1836 T Mexico

nimbice Boisduval 1836 T Mexico

nimbice Boisduval 1836 T Mexico

nimbice Boisduval 1836 T Mexico

nimbice Boisduval 1836 T Mexico

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

Catasticta nimbice ochracea

(H. Bates, 1864)

Mexican Dartwhite

Chiapas and Guatemala to
Nicaragua

TL: Guatemala

ochracea Bates 1864 T Guatemala

ochracea Bates 1864 T Guatemala

ochracea Bates 1864 T Guatemala

ochracea Bates 1864 T Guatemala

bryson Röber 1908 T Guatemala

bryson Röber 1908 T Guatemala

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

Catasticta nimbice bryson

Godman & Salvin, 1889

Mexican Dartwhite

Costa Rica & Panama

TL: Costa Rica; Panama