________________________________ 
Species   Protesilaus macrosilaus

Protesilaus macrosilaus
penthesilaus

(C. Felder & R. Felder, 1865)

Five-striped Kite-Swallowtail

SE Mexico to Guatemala and El
Salvador

TL: Mexico

penthesilaus Felder & Felder 1865 T Mexico

penthesilaus Felder & Felder 1865 T Mexico

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

Protesilaus macrosilaus
macrosilaus

(G. Gray, [1853])

Five-striped Kite-Swallowtail

Honduras to Costa Rica

TL: Honduras

macrosilaus Gray [1853] LT Honduras

macrosilaus Gray [1853] LT Honduras

macrosilaus Gray [1853] LT Honduras

macrosilaus Gray [1853] T Honduras

macrosilaus Gray [1853] T Honduras

duodecimus Röber 1927 T

duodecimus Röber 1927 T

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

Protesilaus macrosilaus leucones

(Rothschild & Jordan, 1906)TL: Colombia


leucones Rothschild & Jordan 1906 T Colombia

leucones Rothschild & Jordan 1906 T Colombia