________________________________ 
Species   Pseudolucia whitakeri

Pseudolucia whitakeri

Bálint & K. Johnson, 1995TL: Argentina


whitakeri Bálint & Johnson 1995 T Argentina

whitakeri Bálint & Johnson 1995 T Argentina