________________________________ 
Species   Pterourus alexiares

Pterourus alexiares garcia

(Rothschild & Jordan, 1906)

'Garcia' Mexican Tiger Swallowtail

NE Mexico, W Texas

TL: Mexico (NL)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

Pterourus alexiares alexiares

(Hopffer, 1865)

Mexican Tiger Swallowtail

east-central Mexico

TL: Mexico

alexiares Hopffer 1865 T Mexico

alexiares Hopffer 1865 T Mexico

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen