________________________________ 
Pterourus alexiares garcia (Rothschild & Jordan, 1906);  Comments: NE Mexico, W Texas TL: Mexico (NL).

Pterourus alexiares garcia

(Rothschild & Jordan, 1906)

'Garcia' Mexican Tiger Swallowtail

NE Mexico, W Texas

TL: Mexico (NL)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult