________________________________ 
Species   Pterourus ascolius

Pterourus ascolius zalates

(Godman & Salvin, 1890)

Orange Mimic-Swallowtail

Costa Rica to C Panama

TL: Panama

zalates Godman & Salvin 1890 HT Panama

zalates Godman & Salvin 1890 HT Panama

zalates Godman & Salvin 1890 HT Panama

zalates Godman & Salvin 1890 T Panama

zalates Godman & Salvin 1890 T Panama

zalates Godman & Salvin 1890 T Panama

zalates Godman & Salvin 1890 T Panama

zalates Godman & Salvin 1890 T Panama

specimen

Pterourus ascolius ascolius

(C. Felder & R. Felder, 1864)

Orange Mimic-Swallowtail

N Colombia (S. Santa Marta to
Magdalena V.)

TL: Ecuador; Colombia

ascolius Felder & Felder 1864 LT Ecuador;Colombia

ascolius Felder & Felder 1864 LT Ecuador;Colombia

ascolius Felder & Felder 1864 LT Ecuador;Colombia

ascolius Felder & Felder 1864 LT Ecuador;Colombia

ascolius Felder & Felder 1864 LT Ecuador;Colombia

ascolius Felder & Felder 1864 LT Ecuador;Colombia

ascolius Felder & Felder 1864 T Ecuador;Colombia

ascolius Felder & Felder 1864 T Ecuador;Colombia

specimen

specimen

live adult

Pterourus ascolius daguanus

(Rothschild & Jordan, 1906)

Orange Mimic-Swallowtail

W Colombia (Choco)

TL: Colombia

daguanus Rothschild & Jordan 1906 T Colombia

daguanus Rothschild & Jordan 1906 T Colombia

specimen

specimen

specimen

specimen

Pterourus ascolius rosenbergi

(H. Druce, 1903)TL: Ecuador


rosenbergi Druce 1903 ST Ecuador

rosenbergi Druce 1903 ST Ecuador

rosenbergi Druce 1903 ST Ecuador

rosenbergi Druce 1903 T Ecuador

rosenbergi Druce 1903 T Ecuador