________________________________ 
Species   Pterourus pilumnus

Pterourus pilumnus

(Boisduval, 1836)

Three-tailed Tiger Swallowtail

S USA (as stray), Mexico to
Guatemala

TL: Mexico ([Oax])

pilumnus Boisduval 1836 T Mexico ([Oax])

pilumnus Boisduval 1836 T Mexico ([Oax])

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult

live adult