________________________________ 
Satyrium polingi polingi (W. Barnes & Benjamin, 1926);  Comments: TL: USA (Tx) .

Satyrium polingi polingi

(W. Barnes & Benjamin, 1926)

Poling’s Hairstreak

TL: USA (Tx)


polingi Barnes & Benjamin 1926 HT USA (Tx)

polingi Barnes & Benjamin 1926 HT USA (Tx)

polingi Barnes & Benjamin 1926 HT USA (Tx)

polingi Barnes & Benjamin 1926 T USA (Tx)

polingi Barnes & Benjamin 1926 T USA (Tx)

polingi Barnes & Benjamin 1926 PT USA (Tx)

polingi Barnes & Benjamin 1926 PT USA (Tx)

polingi Barnes & Benjamin 1926 PT USA (Tx)

polingi Barnes & Benjamin 1926 PT USA (Tx)

polingi Barnes & Benjamin 1926 PT USA (Tx)

polingi Barnes & Benjamin 1926 PT USA (Tx)

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

specimen

live adult

live adult

live adult

habitat