________________________________ 
Species   Setabis pythia

Setabis pythia pythia

(Hewitson, [1853])TL: Brazil (Am)


pythia Hewitson [1853] T Brazil (Am)

pythia Hewitson [1853] T Brazil (Am)

pythia Hewitson [1853] T ?Brazil (Am)

pythia Hewitson [1853] T ?Brazil (Am)

Setabis pythia amethystina

(A. Butler, 1867)TL: Brazil (Pa)


amethystina Butler 1867 T Brazil (Pa)

amethystina Butler 1867 T Brazil (Pa)

amethystina Butler 1867 T ?Brazil (Pa)

amethystina Butler 1867 T ?Brazil (Pa)