________________________________ 
Genus   Siseme

Siseme alectryo alectryo

Westwood, 1851TL: Colombia


alectryo Westwood 1851 T Colombia

alectryo Westwood 1851 T Colombia

megala Seitz 1916 T Colombia

megala Seitz 1916 T Colombia

Siseme alectryo lucilius

Hopffer, 1874TL: Peru; Bolivia


lucilius Hopffer 1874 T Peru;Bolivia

lucilius Hopffer 1874 T Peru;Bolivia

transiens Seitz 1916 T Bolivia

transiens Seitz 1916 T Bolivia

Siseme alectryo spectanda

Stichel, 1909TL: Ecuador


spectanda Stichel 1909 T Ecuador

spectanda Stichel 1909 T Ecuador

Siseme alectryo tantilla

Thieme, 1907TL: Colombia


tantilla Thieme 1907 T Colombia

tantilla Thieme 1907 T Colombia

Siseme peculiaris

H. Druce, 1904TL: Peru


peculiaris Druce 1904 T Peru

peculiaris Druce 1904 T Peru

Siseme militaris

(Hopffer, 1874)TL: Peru


militaris Hopffer 1874 T Peru

militaris Hopffer 1874 T Peru

specimen

specimen

Siseme aristoteles aristoteles

(Latreille, [1809])TL: Colombia


aristoteles Latreille [1809] T Colombia

aristoteles Latreille [1809] T Colombia

Siseme aristoteles leucodesma

Seitz, 1916TL: Colombia


leucodesma Seitz 1916 T Colombia

leucodesma Seitz 1916 T Colombia

Siseme aristoteles minerva

C. Felder & R. Felder, 1865TL: Colombia


minerva Felder & Felder 1865 T Colombia

minerva Felder & Felder 1865 T Colombia

minerva Felder & Felder 1865 T ?Colombia

minerva Felder & Felder 1865 T ?Colombia
Siseme aristoteles ochrotaenia
Seitz, 1916TL: Ecuador


Siseme aristoteles sprucei

H. Bates, 1868TL: Ecuador


sprucei Bates 1868 T Ecuador

sprucei Bates 1868 T Ecuador

nigrescens Mengel 1899 T Colombia

nigrescens Mengel 1899 T Colombia

saturata Thieme 1907 T Ecuador

saturata Thieme 1907 T Ecuador

Siseme pallas pallas

(Latreille, [1809])TL: Colombia


pallas Latreille [1809] T Colombia

pallas Latreille [1809] T Colombia

pomona Godman & Salvin 1880 T Colombia

pomona Godman & Salvin 1880 T Colombia

angustior Seitz 1916 T Colombia;Venezuela

angustior Seitz 1916 T Colombia;Venezuela

Siseme pallas defasciata

Lathy, 1932TL: Peru


defasciata Lathy 1932 T Peru

defasciata Lathy 1932 T Peru

Siseme pallas xanthogramma

H. Bates, 1868TL: Peru


xanthogramma Bates 1868 T Peru

xanthogramma Bates 1868 T Peru

albescens Stichel 1911 T Peru;Bolivia

albescens Stichel 1911 T Peru;Bolivia

Siseme atrytone

Thieme, 1907TL: Bolivia


atrytone Thieme 1907 T Bolivia

atrytone Thieme 1907 T Bolivia

live adult

Siseme neurodes neurodes

(C. Felder & R. Felder, 1861)TL: Venezuela; Ecuador; Peru


neurodes Felder & Felder 1861 T Venezuela;Ecuador;Peru

neurodes Felder & Felder 1861 T Venezuela;Ecuador;Peru

Siseme neurodes caudalis

H. Bates, 1868TL: Peru


caudalis Bates 1868 T Peru

caudalis Bates 1868 T Peru

live adult

Siseme pseudopallas pseudopallas

Weymer, 1890TL: Peru


pseudopallas Weymer 1890 T Peru

pseudopallas Weymer 1890 T Peru

hyperion Seitz 1916 T Peru

hyperion Seitz 1916 T Peru

Siseme pseudopallas hellotis

Thieme, 1907TL: Peru


hellotis Thieme 1907 T Peru

hellotis Thieme 1907 T Peru

Siseme pedias

Godman, 1903TL: Colombia


pedias Godman 1903 T Colombia

pedias Godman 1903 T Colombia